Cosmin Santi - Expert FoRB România

Cosmin Santi

Expert asociat


Despre mine

Specializat în teologie și științe juridice;
Domenii de interes: teologie, drept procesual, drept canonic, libertate religioasă, educație religioasă

teologie
drept procesual
drept canonic
libertate religioasă
educație religioasă
management educațional

Educație (LL.D. candidate, DD, MTheol, BTheol)

2021

Perioada 2018-2021

Doctorand în Drept (LL.D. candidate), domeniul fundamental: Științe Juridice, la Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din București.

Titlul tezei de doctorat: „Procedura de judecată în dreptul canonic şi dreptul civil. Aspecte comparative”.

2010

Perioada 2007-2010

Doctor în Teologie (DD) la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București.

Titlul tezei de doctorat: „Eshatologia după cărţile de cult ortodoxe”.

2006

Perioada 2005-2006

Diplomă de master în teologie (MTheol) la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
2005

Perioada 2001-2005

Diplomă de licență în teologie (BTheol) la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
2005

Perioada 2001-2005

Certificat de absolvire modul psihopedagogic, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Valahia” din Târgoviște.

Experiență profesională

2021

Perioada 2012 - prezent

Cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea „Valahia” din Târgoviște:

  • Lector – Drept canonic ortodox și administrație bisericescă (2019-prezent)
  • Asistent – Drept canonic ortodox și administrație bisericescă, Teologie Liturgică, Teologie Pastorală, Practică liturgică (2012-2019)

2021

Perioada 2005 - prezent

Preot la Parohia „Sfânta Treime” din Viforâta, Arhiepiscopia Târgoviștei.
2013

Perioada: 2005-2013

Profesor titular de Religie la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște și Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște.
2008

Perioada: 2006–2008

Inspector eparhial la Sectorul Cultural-Învățământ al Arhiepiscopiei Târgoviștei.
2021

Perioada: 2020 – prezent

Membru în „Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE-ECSA)”, București.
2021

Perioada: 2020 – prezent

Membru în Comitetul Științific al revistei „Logos Universality Mentality Education Novelty: Law” – LUMEN Journals.
2021

Perioada: 2020 – prezent

Membru în Comitetul Științific al revistei „Revista Românească de Studii Axiologice”, IFIASA.
2021

Perioada: 2020 – prezent

Membru în Comitetul Științific al revistei „Journal of Orthodox Canon Law”, UBB, Cluj-Napoca.
2021

Perioada: 2019 – prezent

Membru în „Society for the Law of the Eastern Churches”, Viena, Austria.
2021

Perioada: 2019 – prezent

Membru în „Asociaţia Română de Știinţe Penale”, București (Secția națională a International Association of Penal Law – Paris).
2021

Perioada: 2019 – prezent

Membru în „Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE)”, București.
2021

Perioada: 2019 – prezent

Membru în „Asociația Română de Filozofie a Dreptului (Secția națională a Asociației Internaționale de Filosofie a Dreptului și Filosofie Socială – IVR)”, Academia Română.
2021

Perioada: 2019 – prezent

Membru în Comitetul Științific al revistei „Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy and Humanistic Sciences” – LUMEN Journals.
2021

Perioada: 2019 – prezent

Membru în Editorial Board al revistei „Philosophy International Journal”, Troy, Michigan, USA
2021

Perioada: 2019 – prezent

Membru în Comitetul de Organizare al Conferinței Internaționale „LUMEN EDU, International Scientific Conference Education, Quality & Sustainable Development”, Targoviste, Romania.
2021

Perioada: 2019 – prezent

Auditor Intern al Universității „Valahia” din Târgovişte.
2021

Perioada: 2018 – prezent

Expert în „Corpul Național de Experți în Management Educațional”, Ministerul Educației Naționale.
2021

Perioada: 2018 – prezent

Membru în Editorial Board al Revistei „International Journal of Education, Culture and Society”, Science Publishing Group, New York, USA
2021

Perioada: 2018 – prezent

Membru în Editorial Board al Revistei „Journal of Education” – Science Research Association  (SCIREA)
2021

Perioada: 2017 – prezent

Membru al Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative din România.
2021

Perioada: 2017 – prezent

Membru în Comisia Liturgică a Arhiepiscopiei Târgoviştei.
2021

Perioada: 2017 – prezent

Membru în International Scientific Committee of „International Multidisciplinary Scientific Conference on the Dialogue Between Sciences & Arts, Religion & Education”, MCDSARE-IFIASA, Targoviste, Romania.
2021

Perioada: 2015 – prezent

Membru al Centrului de Studii Nomocanonice și Teologice din cadrul Universității „Babeș Bolyai” – Cluj-Napoca.
2021

Perioada: 2015 – prezent

Membru în Advisory Board al Revistei „Icon of Faith/Icoana Credinței”, revistă internațională de cercetare științifică interdisciplinară (IFIJSR), IFIASA.
2021

Perioada: 2014 – prezent

Membru în „Comisia Naţională a Patriarhiei Române pentru Curriculumul Disciplinei Şcolare Religie”, Bucureşti.
2021

Perioada: 2012 – prezent

Membru al Centrului de Cercetări Interdisciplinare Credinţă-Ştiinţă-Misiune „Sfântul Apostol Pavel” (CCICSM) din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
2021

Perioada: 2012 – prezent

Membru în „Asociaţia Liturgiştilor Ortodocşi Români – Ene Branişte” din România.

Perfecționare și formare continuă:

2018

Perioada: 17 noiembrie 2018

Formare profesională „Noua pedagogie a minții și a inimii”, la Emafil Profesional, Ilfov
2013

Perioada: ianuarie 2011 - decembrie 2013

Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă – ID POSDRU/86/1.2/S/60720, la Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti.
2013

Perioada: 20-26 noiembrie 2013

Programul de instruire în domeniul Managementului Calităţii în Învăţământul Superior POSDRU/86/1.2/S/60720, la Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti.
2013

Perioada: 8-12 aprilie 2013

Mentorat educaţional pentru formarea profesorilor din învăţământul superior care lucrează cu persoane cu dizabilităţi – POSDRU/86/1.2/S/63951, la Ministerul Educaţiei Naţionale.
2012

Perioada: 2012

Certificat de acordare a Gradului Didactic I în Învăţământul Preuniversitar/Disciplina Religie Ortodoxă la Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
2012

Perioada 2011 - 2012

Curs de formare „Optim E-Manager”- POSDRU/85/1.1/S/63876, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa.
2011

Perioada 2011

Gradul I profesional în preoție, Arhiepiscopia Târgoviștei.
2011

Perioada mai-octombrie 2011

Formare de specialişti în evaluare INSAM, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
2010

Perioada 2010

Certificat de formator în cadrul Proiectului „Alege Şcoala”, Patriarhia Română.
2009

Perioada 2009

Pașaport lingvistic – limba engleză la Centrul de Limbi Străine, Universitatea din Bucureşti.
2009

Perioada 2009

Curs de formare „Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar” la Casa Corpului Didactic Dâmbovița.
2008

Perioada 2008

Atestat „Iniţiere IT şi Utilizare AeL” la Siveco România S.A., București.
2008

Perioada 2008

Atestat „Instruire în societatea cunoaşterii” la Siveco România S.A., București.
2007

Perioada 2007

Certificat de acordare a Definitivatului în Învăţământul Preuniversitar/Disciplina Religie Ortodoxă la Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
2006

Perioada 2006

Curs de formare „Consiliere şi orientare” la Casa Corpului Didactic Dâmbovița.
2004

Perioada 17-22 octombrie 2004

„Săptămâna de Studii Ecumenice” la Academia Evanghelică Transilvania (AET), Sibiu.
2002

Perioada 25 octombrie - 3 noiembrie 2002

Stagiu de pregătire teologică – program cultural la „Academia di Romania”, Roma, Italia.

Premii şi distincţii:

2018

Ordinul Sfântul Ierarh Nifon, Arhiepiscopia Târgoviștei.

2017

Diplomă de merit acordată de Universitatea „Valahia” din Târgovişte.

2017

Diplomă de merit acordată de Arhiepiscopia Târgoviştei pentru contribuţia la desfăşurarea Concursului Naţional de Creaţie „Icoana şi Şcoala mărturisirii”.

2011

Diplomă de excelenţă acordată de Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte – Gala Excelenţei.

Cărți publicate și în curs de publicare:

Eshatologia după cărţile de cult ortodoxe, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2012.

Învăţătura creştină despre moarte şi viaţa veşnică (antologie de texte liturgice), Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2018.

Canonicity and Spirituality in Today’s Mission of the Church. Theology Studies, în curs de publicare.

Coautor, Elemente de educaţie religioasă în grădiniţă. Teorie şi aplicaţii practice, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2014.

Studii publicate:

„Juridical Status of Religious Education in Romanian and International Legislation” in Teologia, vol. 83, 2020, nr. 2, pp. 154-166.

„Importanța izvoarelor și instituțiilor juridice în dezvoltarea dreptului canonic ortodox” în Mitropolia Olteniei, LXXVI (2019), nr. 5-8, pp. 133-148.

„Incompatibilitatea judecătorului și instituția recuzării în dreptul canonic și dreptul civil” în Studii și Cercetări Juridice, revista Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, anul 8 (64), nr. 4, 2019, pp. 443-460.

„Libertatea religioasă în Dreptul Uniunii Europene” în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Iurisprudentia, vol. 64, nr. 1, 2019, pp. 72-105;

„The Legal Status of the Church during the Union of Romanian Principalities” in Teologia, vol. 78, 2019, nr. 1, pp. 118-132.

„Sfinții și sfințenia în Ortodoxie. Actul de canonizare a Sfântului Voievod Neagoe Basarab” în Sfântul Neagoe Basarab, voievod al culturii ortodoxe românești, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2019, pp. 328-353.

„The Dynamics of Religious Family Life From a Psychological Perspective” în Icoana Credinței, IV (2018), nr. 8, pp. 87-92.

„The Passage Into the Eternal Life and the Separation of the Soul From the Body in the Christian Hymnographers’ Thinking” in Icoana Credinței, IV (2018), nr. 7, pp. 32-42.

„Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române înainte și după Marea Unire de la 1918” în Ortodoxia Românească și înfăptuirea Marii Unirii, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 2018, pp. 184-204.

„Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei din Creta, sub semnul canonicităţii şi sinodalităţii” în Almanah Bisericesc, Arhiepiscopia Târgoviştei, Editura ASA, Târgovişte, 2018, pp. 212-219.

„Christian Hymnographic Representation of the State of the Souls in hell” în „International Journal of Theology, Philosophy and Science”, I (2017), nr. 1, pp. 62-70.

„Pravila Diaconului Coresi, prima carte de legi tipărită în limba română” în Diaconul Coresi – ctitor de limbă română, misionar al credinţei străbune şi slujitor devotat al neamului românesc, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 2017, pp. 87-99.

„Educaţia religioasă a tinerilor, drept fundamental în societatea românească şi europeană” în Almanah Bisericesc, Arhiepiscopia Târgoviştei, Editura ASA, Târgovişte, 2017, pp. 252-263.

„Prevederi canonice privind Sfânta Taină a Spovedaniei şi Sfânta Taină a Euharistiei” în Adevărul şi frumuseţea credinţei creştine-îndrumător pentru tinerii de azi, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2017, pp. 146-157.

„The state of the souls between the particular judgement and the universal judgement according to the orthodox cult books” in Teologia, vol. 68, 2016, nr. 3, pp. 109-125.

„Comuniunea sufletelor cu Dumnezeu în Rai şi fericirea veşnică a drepţilor în imnografia creştină” în Ortodoxia, seria a II-a, VIII (2016), nr. 3, pp. 90-102.

„Clerical character of the Christian Minister Priests and The Royal Priesthood” in International Journal „Philosophical -Theological Reviewer”, 2016, no. 6, Tbilisi, Georgia, pp. 86-91.

„Le Saint Mystere de l’Ordination, couronne des Saints Mystères de l’Eglise” în Icoana Credinței, 2 (2016), nr. 3, pp. 22-28.

„Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, îndrumător şi apărător al Ortodoxiei Româneşti” în Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – Misionar şi om de cultură în slujba Bisericii şi a neamului românesc, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 2016, pp. 115-130.

„Pravila Sfinţilor Apostoli (The Holy Apostles’ Nomocanon) – The first law book printed in the Romanian Countries (1545)” in Valahia University Law Study, XXVI (2015), nr. 2, pp. 66-79.

„Der kanonische wert der malerei im orthodox, ekklesiastischen raum” in Teologia, vol. 62, 2015, nr. 1, pp. 87-98.

„Christian cult and liturgical books after the Edict of Liberty (313)” în Teologie şi Viaţă, 2015, nr. 5-8, pp. 116-137.

„Imnografia Sfintelor Patimi şi Învierii lui Hristos în Ortodoxie”, în Ortodoxia, seria a II-a, VII (2015), nr. 2, pp. 100-117.

„Cunoaşterea lui Dumnezeu, premisă fundamentală a iubirii creştine şi a adevărului revelat” în Icoana Credinței, I (2015), nr. 2, pp. 31-38.

„Realitatea Judecăţii Particulare reflectată în textele de cult ortodoxe” în Mitropolia Olteniei, LXVII (2015), nr. 1-4, pp. 211-233.

„Vocation and Spiritual Qualities of Priest, Canon Condition for the Effective Pastoral Missionary” in Teologia, vol. 61, 2014, nr. 4, pp. 138-156.

„Actul şi proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei” în Răspuns la catehismul calvinesc – operă misionară şi apologetică a Ortodoxiei româneşti în veacul al XVII-lea, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 2015, pp. 273-289.

„Pravila Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor Preacuvioşi Părinţii noştri şi ai celui de al şaptelea sobor: despre preoţi şi despre mireni – prima carte de legi tipărită în Ţările Române”, în Molitvenicul lui Dimitrie Liubavici operă misionară, spirituală şi definitorie a Ortodoxiei din sec. al XVI-lea, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 2015, pp. 123-149.

„Cultul morţilor în Biserica Ortodoxă oglindit în textele imnografice” în Teologie şi Viaţă, 2014, nr. 9-12, pp. 91-117.

„Vocation and Spiritual Qualities of Priest, Canon Condition for the Effective Pastoral Missionary” in Teologia, vol. 61, 2014, nr. 4, pp. 138-156.

„L’amour chretien, de la vertu et de la Valeur dans une societé mondialisée” in Teologia, vol. 60, 2014, nr. 3, pp. 103-126.

„Comuniunea euharistică, desăvârşire a comunităţii Bisericii” în Altarul Banatului, XXV (LXIV) 2014, nr. 10-12, pp. 102-113.

„Prezenţa vie şi reală a lui Hristos şi a Duhului Sfânt în Biserică şi ca Biserică până la a doua Venire; Liturghia eshatologică” în Ortodoxia, seria a II-a, VI (2014), nr. 2, pp. 104-116.

„Ontological Dimension of Death in the Light of the Orthodox Hymnographi” in Teologia, vol. 57, 2013, nr. 4, Arad, pp. 146-170.

„Realitatea şi semnificaţia morţii în gândirea imnografilor creştini” în Mitropolia Olteniei, LXV (2013), nr. 5-8, pp. 210-233.

„Communion of Man and God in Eternity by the Eschatological Mass” in The Scientific Journal of Humanistic Studies, 5 (2013), nr. 8, pp. 259-263.

„Învierea morţilor, dovadă de iubire a lui Dumnezeu faţă de oameni în gândirea imnografilor creştini”, în Glasul Bisericii, (LXXI) 2012, nr. 1-6, pp. 203-213.

„Iubirea faţă de aproapele şi importanţa acesteia în iconomia mântuirii” în Biserica Ortodoxă Română, seria a IV-a, III (2012), nr. 1, pp. 176-195.

„Sfânta Euharistie, Taina Bisericii şi Trupul lui Hristos” în Ortodoxia, seria a II-a, IV (2012), nr. 2, pp. 61-86.

„Înaintarea creaţiei spre sfârşitul ei şi sensul eshatologic al creaţiei – o abordare liturgico-dogmatică” în Atitudini şi perspective, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012, pp. 204-216.

„Comuniunea drepţilor întreolaltă şi a bisericii de pe pământ cu ei. Invocarea şi mijlocirea sfinţilor în imnografia ortodoxă”, în Glasul Bisericii, LXIX (2010), nr. 1-6, pp. 151-163.

Participări la Simpozioane şi Conferinţe Naţionale şi Internaţionale, Workshop-uri, Sesiuni Ştiinţifice:

25-26 november 2020

Targoviste, Romania, „LUMEN EDU, 4 edition, International Scientific Conference Education, Quality & Sustainable Development 2020”, coorganizer-chairs workshop: „Digital education – perspectives, challenges, reflections and educational actions”.

24-25 septembrie 2020, București

„Dreptul canonic în cadrul sistemului general de drept”, în Rolul Curţii Constituţionale şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în configurarea dreptului românesc după intrarea în vigoare a noilor coduri, Academia Română, Editura Universul Juridic, București, 2020; Sesiunea de Comunicări Științifice, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”

20-21 november 2019

Targoviste, Romania, „LUMEN EDU, 3 edition, International Scientific Conference Education, Quality & Sustainable Development 2019”, coorganizer-chairs workshop: „Life, Science, Faith … Do You Think You Know How to Live?! Nutritionary Principles for the Physical and Mental Health of the Contemporary Man”.

2020

„Necesitatea dreptului canonic în viața comunitară a Bisericii” în Misiune, spiritualitate, cultură: Teologie și tradiție, spiritualitate și modernitate. Contribuția patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și a traducătorilor de cărți bisericești la spiritualitatea și cultura românească, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2020

29-31 mai 2019, Târgovişte

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Valahia”, Simpozionul Internaţional „Teologie și tradiție, spiritualitate și modernitate. Contribuția patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și a traducătorilor de cărți bisericești la spiritualitatea și cultura românească”

10 mai 2019, București

„Aspecte teoretice și jurisprudență în materie canonică privind problema autocefaliei bisericești”, în  Rolul jurisprudenţei în dezvoltarea noului drept român, Editura Universul Juridic, București, 2019, pp. 248-256; Sesiunea de Comunicări Științifice, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”,

21-22 november 2018, Targoviste, Romania.

„The Second Coming of our Saviour Jesus Christ Expressed in the Hymnographic Christian Thinking”, in Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy and Humanistic Sciences, vol. 7, nr. 1, 2019, pp. 39-50; „LUMEN EDU, 2 edition, International Scientific Conference Education, Quality & Sustainable Development 2018”

21-22 november 2018, Targoviste, Romania

„LUMEN EDU, 2 edition, International Scientific Conference Education, Quality & Sustainable Development 2018”, coorganizer-chairs workshop: „Unity and Identity Through Traditional Romanian Values. Communication and Inter-Human Relations in the Context of the Current Social”.

29-30 mai 2018, Târgovişte

„Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române înainte și după Marea Unire de la 1918” în Ortodoxia Românească și înfăptuirea Marii Unirii, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 2018, pp. 184-204.

16-17 aprilie 2018, Caransebeș

„Unitatea Bisericii – deziderat al Sfântului și Marelui Sinod din Creta” în Unitate și dăinuire. Centenar România Mare 1918-2018, Editura Montefano, Fabriano, Italia, 2019, pp. 222-230; Universitatatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Episcopia Caransebeșului, Simpozionul Internaţional „Unitate și dăinuire. Centenar România Mare 1918-2018”

24 noiembrie 2017, Târgovişte, România

„9th Lumen Conference Cates 2017 | November 24th-25th, 2017 | Targoviste, Romania”, coorganizer-chairs Workshop: „Religious Education in the Area of Contemporary Europe. Interculturality and Religious Dialogue in the Context of the Migration Phenomenon”.

24-30 august 2017, Albena, Bulgaria

Santi Cosmin, Santi Elena-Ancuța, „Emotions and religious experiences and their role in the development of preschoolers’ personality”, in BOOK 3 Science and Society, Volume IV, Education and Educational Research, pp. 193-200; „4nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017”

2017

Santi Elena-Ancuţa, Santi Cosmin, „The Students’ Perception Regarding the Importance of Religious Education in Shaping their Character”, in International Multidisciplinary Scientific Conference on the Dialogue between Sciences & Arts, Religion & Education; MCDSARE, volume 1, 2017, pp. 56-61, Târgoviște, România.

30-31 mai 2017, Târgovişte

„The iconic image of eternal life, new heavens and a new earth, according to the Christian hymnography” în Misiune, spiritualitate, cultură: Teologie, iconografie, mărturisire – rezistența Bisericii prin cultură și spiritualitate, Editura Bibliotheca, 2017, pp. 140-148; Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Valahia”, Simpozionul Internaţional „Teologie, iconografie, mărturisire – rezistența Bisericii prin cultură și spiritualitate”,

26 mai 2017, Targoviste, Romania

Elena-Ancuţa Santi, Cosmin Santi, Gabriel Gorghiu, „Education in the spirit of ecumenical values – principles and current models” in Studia Ubb Psychologia-Paedagogia, LXIII (1), 2018, pp. 79-90; International Conference „Cohabitation and Ecumenicity. Competing Social Imaginaries of Cultural Diversity”, „Valahia” University of Targoviste, Center for Research in Political Science and Communication

13-16 noiembrie 2016, Cluj-Napoca

„Baza liturgic-dogmatică a rugăciunii Bisericii şi slujba pentru cei decedaţi” în Vasile Stanciu, Cristian Sonea, Educaţie şi mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al tradiţiei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, pp. 585-611; Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Simpozionul Internaţional, „Educaţie şi mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în  spiritul viu al tradiţiei”

23-24 septembrie 2016, Timişoara

„Trecerea la viaţa veşnică şi despărţirea sufletului de trup în gândirea imnografilor creştini” în Coord. Pr. Nicolae Morar, Daniel Lemeni, Teologie şi Medicină. Suferinţa şi Moartea, Editura Astra Museum, Sibiu, 2016, pp. 115-130; Simpozion Internaţional

24 august-30 august 2016, Albena, Bulgaria

Santi Cosmin, Santi Elena-Ancuța, „The Role of emotions and affective experiences in Religious Education”, in BOOK 1 Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education, Volume I, pp. 431-438; „3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016”

2-3 iunie 2016, Târgovişte

„Triada Chiesa – Scuola – Famiglia parteneriato nel raggiungere lʼistruzione religiosa fondamentale”, în Misiune, spiritualitate, cultură: Lucrarea pastoral-misionară a Bisericii și impactul social și comunitar al acesteia – istorie, actualitate, perspective, Editura Valahia University Press, Târgovişte, 2016, pp. 282-292; Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Valahia”, Simpozionul Internaţional „Tinerii şi educaţia religios-morală în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuţia Bisericii la cultura universală”

11-12 mai 2016, Mănăstirea Neamţ

„The Transformation of the Bodies at the General Resurrection, According to the Revelation and the Orthodox Liturgical Tradition” în Studia Theologica Doctoralia VIII – Educaţia vârstelor şi vârstele educaţiei, Editura Doxologia, Iaşi, 2016, pp. 105-118; Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Karl Franzens”, Graz, Austria,  Simpozionul Internaţional „Studia Theologica Doctoralia”, ediţia a VIII-a

2-3 noiembrie 2015, Cluj-Napoca

„Îndatoririle şi drepturile mirenilor în misiunea Bisericii azi” în Coord. Vasile Stanciu, Cristian Sonea, Misiunea parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, vol. 1, 2016, pp. 184-199; Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Simpozionul Internaţional, „Misiunea parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare”

26 august - 1 septembrie 2015, Albena, Bulgaria.

Santi Cosmin, Santi Elena-Ancuța, „Psychological implications of prayer in the spiritual life of Romanian students”, in BOOK 1 Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education, Volume I, pp. 157-164; „2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015”

15-16 iunie 2015, Galaţi.

„Judecata Universală în opera imnografică a Bisericii”, în Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos Fascicula XIV, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2015, pp. 493-515; Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos”, Simpozionul Internaţional „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”,

14-16 mai 2015, Iaşi

„Problema parusiei în teologia imnografică ortodoxă” în Teologia academică şi responsabilitatea ei în misiunea Bisericii, Editura Doxologia, Iaşi, 2016, pp. 502-517; Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Simpozion Internaţional, „Dumitru Stăniloae”, ediţia a III-a, „Teologia academică şi responsabilitatea ei în misiunea Bisericii”

11-12 mai 2015, Mănăstirea Neamţ

„Eucharistic Communion – The Communion of Christian Love”, în Studia Theologica Doctoralia VII, Editura Doxologia, Iaşi, 2015, pp. 84-97; Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi și Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Karl Franzens”, Graz, Austria, Simpozionul Internaţional „Studia Theologica Doctoralia”, ediţia a VII-a

24-25 aprilie 2015, Timişoara

„La connexion entre les vivants et les défunts, la relation éternelle de l’amour à la lumière de la théologie hymnographique chrétienne” în Ontologie et Théologie: un dialogue d’idées, Editura Paideia, Bucureşti, 2015, pp. 288-305; Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Poitiers şi Mitropolia Banatului, Simpozionul Internaţional „Ontologie şi Teologie. Dialogul ideilor şi misiunea Bisericii”

2-3 iunie 2014, Târgovişte

„Goodness, The Moral Principle Of Christian Life” în Misiune, spiritualitate, cultură: Pocăinţă şi Euharistie, mărturisire şi martiriu. Familia Brâncovenilor şi sensul existenţei umane în lumea contemporană, Editura Valahia University Press, Târgovişte, 2014, pp. 400-413; Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Valahia”, Simpozionul Internaţional „Pocăinţă şi Euharistie, mărturisire şi martiriu. Familia Brâncovenilor şi sensul existenţei umane în lumea contemporană”

27-29 mai 2013, Mănăstirea Neamţ

„Particular Judgement in the view of Orthodox hymnography”, în Studia Theologica Doctoralia V, Editura Doxologia, Iaşi, 2013, pp. 393-405; Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi și Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Karl Franzens”, Graz, Austria, Simpozionul Internaţional „Studia Theologica Doctoralia V”, ediţia a V-a
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 day ago

Catalin Raiu #forb

Am participat împreună cu Csaba Asztalos, președintele CNCD, la emisiunea moderată de Tiberiu Nica cu tema: Libertatea religioasă în pandemie #FreedomOfReligion #FoRB #FoRBRomania
fb.watch/9vFmmZ96zi/
...

3 days ago

Catalin Raiu #forb

Marking the International Day for Tolerance, #ODIHR is publishing its hate crime data for 2020.

The 2020 data contain information provided by participating States, civil society and international organizations. This includes official data reported by 42 states, including disaggregated official hate crime statistics for 36 countries.

The data also include information on hate incidents in 46 participating States, as reported by 136 civil society groups, UNHCR and OSCE missions. These contributions amount to 7,181 hate incidents, including 3,173 disaggregated statistical incidents and 4,008 descriptive incidents.
#FreedomOfReligion #FoRB #OSCE
hatecrime.osce.org/hate-crime-data?year=2020-
...

Marking the International Day for Tolerance, #ODIHR is publishing its hate crime data for 2020.

The 2020 data contain information provided by participating States, civil society and international organizations. This includes official data reported by 42 states, including disaggregated official hate crime statistics for 36 countries.

The data also include information on hate incidents in 46 participating States, as reported by 136 civil society groups, UNHCR and OSCE missions. These contributions amount to 7,181 hate incidents, including 3,173 disaggregated statistical incidents and 4,008 descriptive incidents.  
#FreedomOfReligion #FoRB #OSCE
https://hatecrime.osce.org/hate-crime-data?year=2020-

4 days ago

Catalin Raiu #forb

Viața religioasă a fost uitată și-n acest program de guvernare. Cultele religioase sunt menționate doar accidental acolo unde statul are nevoie de legitimitatea politică a Bisericii (ex: campania de vaccinare și pactul național de solidaritate). Bisericii i se cere să gireze cu legitimitatea ei politicile statului, este văzută ca subiect al guvernării, nu și ca obiect, în ciuda faptului că în România 🇹🇩 peste 99% din populație își declară calitatea de membru al unui din cele 18 culte religioase.
Statul e interesat de ce poate FACE Biserica pentru societate, nu de ceea ce ESTE Biserica în societate. Ca și în perioada de debut a pandemiei, statul pare interesat de instrumentalizarea politică a cultelor religioase, nu de modalitatea în care libertatea religioasă ca drept fundamental al omului este structurată și detaliată în politici publice.
Tot risipită printre rânduri, „#religia” este asociată cu minoritățile naționale doar ca justificare democratică a corporatizării deciziei politice nu pentru a armoniza relația dintre drepturile fundamentale sau coordonarea de politici publice inclusiv în zona dialogului interreligios și interconfesional.
Nu e întâmplătoare această lipsă de interes dublată de o lipsă acută de expertiză pe domeniul relației stat-culte având în vedere că în ultimii 2 ani am asistat deopotrivă la decizii stângace privind restricționarea vieții religioase în pandemie sancționate de Curtea de Apel din București, la o lipsă acută de comunicare și mai ales la absența unui cadru predictibil care să guverneze relația dintre stat și culte în beneficiul întregii societăți prin intermediul libertății religioase.
Dincolo de aceste lucruri, pandemia ne-a arătat că, față de multe țări din Uniunea Europeană 🇪🇺, relația stat culte din România suferă de câteva patologii:
1. Nu e normată de principiul libertății religioase, ci e mai degrabă corporatizată pe rețete interbelice sau comuniste;
2. Nu aveam o strategie națională care să acopere intențiile publice referitoare la viața religioasă; așadar, nu există o predictibilitate în privința politicilor publice;
3. E bazată pe înțelegeri informale, tăinuite și exclusiviste, nu articulată într-o platformă de comunicare transparentă și incluzivă care să implice toți actorii legitim interesați, așa cum recomandă #OSCE și cum practică țări precum Marea Britanie🇬🇧;

Nici în acest program de guvernare nu avem nici măcar un angajament formal de respectare a principiilor care guvernează viața religioasă în Europa: libertatea religioasă, autonomia cultelor (pusă sub semnul întrebării în pandemie și reparată doar parțial de instanța de judecată), predictibilitate, subsidiaritate și transparență decizională.
Absența referințelor la religie/culte în programul de guvernare nu face decât să țină țara noastră la distanță de bunele practici europene, în proximitatea nostalgiilor non-democratice și într-o indiferență malignă față de libertatea religioasă.
...

Comment on Facebook

Observații corecte, domnule Raiu. Mi-ar plăcea tare mult dacă pe lângă termenul „culte” ar apărea în comentariile dumneavoastră și termenii „asociații religioase” și „grupuri religioase”, întrucât nu toți cei peste 99% dintre credincioși fac parte din cele 18 culte din România. Și credincioșii din asocieri și grupări religioase mai mici sunt importanți și s-ar bucura să se știe considerați așa. Nu mă îndoiesc de faptul că dumneavoastră așa îi vedeți, de aceea și apreciez luările dumneavoastră de poziție în favoarea libertății religioase, doar că mi-ar plăcea să văd afirmată mai des această realitate. Pentru că, da, și eu fac parte dintr-o astfel de asociație. În rest, mă rog ca libertatea în Cristos să mai fie însoțită de libertatea pentru Cristos, măcar așa cum a fost la începutul lui 2020. Doamne, ai milă!

Biserica este la etc, contează doar atunci când se caută vinovați, ca să fie arătată cu degetul...

View more comments

6 days ago

Catalin Raiu #forb

Dezbatere despre relația dintre creștinism și drepturile omului #FoRB #LibertateReligioasa #FreedomOfReligion
www.youtube.com/watch?v=-iy7x52oNGQ
...

Dezbatere despre relația dintre creștinism și drepturile omului #FoRB #LibertateReligioasa #FreedomOfReligion
https://www.youtube.com/watch?v=-iy7x52oNGQ

Comment on Facebook

Discutiile de la noi reflecta o abordare libertariana simplista gen consensul de la Washington, adica mult mai productiv ar fi daca am incerca sa iesim putin din schema, mai ales ca venind dintr o lume a obstii si a dreptului de folosinta, mai pastram reflexe care nu se pupa cu legalismul si individualismul occidental (ceea ce nu e rau, e rau mai curand ce am facut din ele, p fi citati destui in genul E Ostrom) si atunci de ce Plus ca prea mult multe, de ex discutiile din zona comunitariana, care tind spre o abordare pozitiva a dreptului drepturilor mai curand decat universala in sensul consacrat de rationalismul iluminist (gen joseph ratz, john gray etc), ne scapa quasi integral, ca sa nu mai vorbesc de baietii din uk ca J Milbank si compania, care au lansat o critica sustinuta din anii 90 a liberalism lui (post liberalism) de pe pozitii teologice Ca idee academic.oup.com/ojlr/article-abstract/1/1/203/1547656?redirectedFrom=PDF

View more comments

Load more

#NeverAgain #FoRB #FoRBRomania ...

Celebrating Queen’s Birthday 🇬🇧 ...

Warm wishes to the Jewish Community celebrating #RoshHashanah this weekend! May it be a year of peace and health! Shana Tova, Happy New Year! #FoRB #freedomofreligion #FoRBRomania ...

#FoRB #FoRBRomania #CatalinRaiu #religiousfreedom ...

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.

Află ce e nou