Vasile Crețu - Expert asociat - FoRB România

Vasile Crețu

Expert asociat


Despre mine

Specializat în teologie și științe juridice.

pedagogie religioasă
educație religioasă
teologie
cateheză

Educație (DD, PhD, MA, MTheol, BTheol)

2008

Perioada 2003-2008

Doctor în Științele Educației (PhD) la Institutul de Pedagogie Religioasă, Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii Marc Bloch, Strasbourg, Franţa. Titlul tezei de doctorat: Education religieuse des jeunes en Roumanie avant et après la chute du communisme 1989. Regard sur l’Eglise orthodoxe. Approché limitée à la ville de Bucarest.
2007

Perioada 1999-2007

Doctorand în Teologie (DD cadidate) la Facultatea de Teologie Ortodoxă (Universitatea din Bucureşti), sub coodonarea Pr.Prof.Dr. Constantin Galeriu (1999-2004) şi Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula (2004-2007). Titlul tezei de doctorat:  „Tradiţie şi modernitate în Metodica predării religiei”.
2001

Perioada 2000-2001

D.E.A. (Diplôme d’Etudes Aproffondies), Institutul de Pedagogie Religioasă, Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii Marc Bloch, Strasbourg, Franţa. Titlul dizertaţiei: Education religieuse des jeunes dans l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique en Roumanie. Etat des lieux. Aspects théoriques et pratiques.
2000

Perioada 1999-2000

Diplomă de master în teologie (MTheol) la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București
1999

Perioada 1995-1999

Diplomă de licență în teologie (BTheol) la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

Experiență profesională

2021

Perioada 2001-prezent

Cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București:

  • Conferențiar – Omiletică şi Catehetică (2019-prezent)
  • Lector – Omiletică și Catehetică (2008-2019)
  • asistent – Practică pedagogică (2004-2008)
  • preparator – Practică pedagogică (2001-2004)

2021

Perioada 2002-prezent

Preot la:

  • parohia „Sfântul Ilie-Gorgani” din București (2008-2012, 2012-prezent)
  • parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Militari I din București (2010-2012)
  • parohia ortodoxă română „Sfânta Treime” din Offenburg, Germania (2002-2007)

2011

Perioada: 2010-2011

Consilier eparhial la Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor
2000

Perioada: 1996–2000

Profesor de religie, clasele I-VIII, Școala nr. 167, Bucureşti
E-mail: cretu.vasile@gmail.com

Cărți publicate și în curs de publicare

Les jeunes et l’éducation religieuse en Roumanie. Regard sur lEglise Orthodoxe avant et après la chute du communisme (1948-2007), Lit Verlag, Zürich, 2017, 287 p.

Religie și educație, Editura Basilica, 2020 (în curs de apariție)

Cateheză și misiune în Biserica Ortodoxă Română, Editura Basilica, 2020 (în curs de apariție)


Studii publicate

„Valenţe religioase ale comunicării”, în Ortodoxia (revista Patriarhiei Române), an LV (2004), nr. 1-2 (ianuarie-iunie), pp. 171-195.

„Comunicarea în predică”, în Ortodoxia (revista Patriarhiei Române), an LV (2004), nr. 3-4 (iulie-decembrie), pp. 161-197.

„Pentru o cateheză a timpurilor noastre. Pastoraţia tinerilor în Biserica Ortodoxă Română de la deziderat la realitate”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2006, pp. 451-468.

« Effervescence religieuse chez les jeunes Roumains après la chute du communisme », în Studii Teologice, seria a III-a, anul III, nr. 2, aprilie-iunie 2007, pp. 85-103.

„Religia în spaţiul public european”, în Lucreţia Vasilescu (coord.), Cultură şi religie. Statutul religiei şi instrucţia şcolară, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009, pp. 343-357.

„Aspecte ale religiozităţii tinerilor în România postcomunistă”, în Dorin Opriş, Ioan Scheau (editori), Educaţia din perspectiva valorilor, Tom I: Summa Theologiae, Ed. aeternitas, Alba Iulia, 2010, pp. 148-158.

„Sfântul Vasile cel Mare, o mare lumină a Bisericii”, în Almanah bisericesc 2011, Editura Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, 2011, pp. 127-141.

„Probleme actuale ale pastoraţiei tinerilor în Biserica Ortodoxă Română”, în Virgil Mândâcanu, Ioan Scheau, Dorin Opriş (editori), Educaţia umanistă în perspectiva triadei: pedagogiefilosofieteologie, Editura Pontos, Chişinau, Republica Moldova, 2011, pp. 87-93.

„Religie şi laicitate în spaţiul public francez”, în Dorin Opriş, Monica Opriş (coord.), Religia şi şcoala. Cercetări pedagogice, studii, analize, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011, pp. 125-150.

„Reflectarea modelului familiei creştine în documentele disciplinei religie şi în cele ale programelor catehetice ale Bisericii Ortodoxe Române pe parcursul anului 2011”, în Dorin Opriş, Ioan Scheau (editori), Educaţia din perspectiva valorilor. Studii, analize, sinteze, Editura Pontos, Chişinău – Republica Moldova, 2012, pp. 236-246.

„Prezenţa icoanelor în şcolile publice româneşti. Aspecte ale unei controverse”, în Virgil Mândâcanu, Ioan Scheau, Dorin Opriş, (editori), Educaţia din perspectiva valorilor. Idei, concepte, modele, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, pp. 301-312.

„O perspectivă ortodoxă asupra depresiei. Cauze actuale şi remedii duhovniceşti”, în volumul dedicat Tainei Sfântului Maslu Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos (fascicula 11), Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2012, pp. 392-421.

„În căutarea sensului bolii şi al suferinţei. Perspective catehetice şi teologice”, în Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor în tradiţia omiletică şi catehetică a Bisericii Ortodoxe Române (simpozion anual al profesorilor universitari de Omiletică şi Catehetică din România, ediţia a VIII-a, Oradea, 9-10 octombrie 2012), volum coordonat de pr. conf. dr. Miron Erdei, Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 112-130.

„Perspective teologice şi catehetice referitoare la deasa sau rara Împărtăşanie”, în volumul Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos (fascicula 13), Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos,  2014, pp. 276-301.

„Le christianisme et les autres religions dans les manuels roumains d’histoire”, în Studii Teologice, nr. 2/2014, pp. 23-38.

„Părintele Dumitru Stăniloae şi mărturisirea credinţei în anii de temniţă (1959-1963)”, în Pr. lect. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan (editor), Părintele Profesor Dumitru Stăniloae sau consonanţa dintre dogmă, spiritualitate şi Liturghie, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, pp. 350-380.

„Domnitorul Constantin Brâncoveanu, de la prinţul aurului la martirul lui Hristos”, în Ortodoxia, nr. 1/2015, pp. 23-38.

Sfântul Ioan Gură de Aur și arta cuvântului. Provocări și exigențe pentru predica de azi” în Ortodoxia, nr. 3/2015, pp. 50-72.

„Criza educaţiei religioase în învăţământul românesc de astăzi. Cauze, provocări şi perspective”, în Adrian Lemeni (coordonator), Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația BisericăFamilieȘcoală din contextul contemporan, Editura Basilica, 2015, pp. 139-174.

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Educația religioasă a copiilor în opera Sfântului Ioan Gură de Aur”, în Octavian Moşin, Ioan Scheau, Dorin Opriş (editori), Educaţia din perspectiva valorilor, tom VII: Summa Theologiae, Editura Eikon, Bucureşti, 2015, pp. 202-209.

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Cateheza a IV-a: Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit și S-a îngropat”, în Pr. Adrian Ivan (coordonator), Crezul ortodox în 12 cateheze, Editura Mitropolia Olteniei, 2015, pp. 93-118.

Vasile Crețu, Janvier 2016: le cours de religion dans les écoles publiques de Roumanie, publicat online pe site-ul www.eurel.info (Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe) la adresa Click aici

Vasile Crețu, „L’éducation religieuse en Roumanie. Les défis du croire pour les jeunes d’aujourd’hui”, în Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi (coordonator), Young People in Church & Society, vol. 3, Proceedings of 15th International Symposium on Science, Theology and Arts (ISSTA 2016), Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2016, pp. 87-118.

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Cateheza parohială în Arhiepiscopia Bucureștilor. Rezultatele unei cercetări recente”, în Î.P.S. prof. univ. dr. Nifon Mihăiță, pr. prof. dr. Marian Vîlciu, pr. conf. dr. Petre Comșa (coordonatori), Slujirea catehetică și omiletică a Sfintei Biserici în vederea educării religioase a tineretului ortodox, istorie și actualitate. Sf. Mc. Antim Ivireanul, Mitropolit al Țării Românești, model al educației prin cultură, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2016, pp. 32-39.

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Părintele Gheorghe Calciu, mărturisitorul adevărului în comunism”, în Anuarul FTOUB 2017, pp. 156-171.

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Catehisme ortodoxe românești din secolele XX și XXI. O perspectivă analitică și comparativă”, în Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu (editor), Lumini de centenar, Editura Universității din București, 2018, pp. 227-296.

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Cateheza parohială. Modalități de predare a învățăturii ortodoxe către tineri”, în vol. Prelegeri pentru cursurile de pregătire în vederea obținerii gradelor profesionale clericale (definitivat), Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2018, pp. 201-228.

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Contextul religios și catehetic românesc de astăzi. Particularități și oportunități”, în Octavian Moșin, Ioan Scheau, Dorin Opriş (editori), Educaţia din perspectiva valorilor, Tom XIII: Summa Theologiae, Ed. Eikon, Alba Iulia, 2018, pp. 180-186.

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Pastorația în mediul rural și cel urban contemporan. O scurtă analiză catehetică”, în Dorin Opriş, Ioan Scheau, Octavian Moșin (editori), Educaţia din perspectiva valorilor, Tom XIV: Summa Paedagogica, Ed. Eikon, Alba Iulia, 2018, pp. 253-259.

Vasile Cretu, „The Study of Religion in Public Schools of Romania”, in ICERI2018 Proceedings (11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 12-14 November, 2018, Seville, Spain), pages: 3310-3319, Publication year: 2018, ISBN 978-84-09-05948-5, ISSN 2340-1095.

Vasile Cretu, „The religiosity of young people in Romania nowadays”, in ICERI2018 Proceedings (11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 12-14 November, 2018, Seville, Spain), pages: 3345-3351, Publication year: 2018, ISBN 978-84-09-05948-5, ISSN 2340-1095.

Pr. Vasile Crețu, „Vocația pedagogică, omiletică și catehetică a istoricului Teodor M. Popescu”, în Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurențiu Nazâru, Ionuț-Alexandru Tudorie (coord.), Biserică și Stat. Perspective teologice și istorice. Studii în memoria Părintelui Profesor Adrian Gabor, Editura Istros, Brăila, 2019, pp. 577-595.

Pr. conf. univ. dr. Vasile Crețu, „Convenția de la Istanbul și învățământul românesc. Câteva aspecte juridice și etice”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București, 2019, pp. 363-370.

Vasile Crețu, „The presence of religious symbols in Romanian public schools: ethical disputes and legislative interpretations” (chapter 13), în Victorița Trif (editor), Analyzing paradigms used in education and educational psychology, 2020, Published in the United States of America by IGI Global, Information Science Reference: Hershey PA, USA 17033, pp. 267-384, ISBN 9781799814276 (hardcover) | ISBN 9781799814283 (paperback) | ISBN 9781799814290 (ebook

Articole publicate

„De ce (mai) avem nevoie de Biserica?”, în Comuniunea (Foaie de informare şi întărire sufletească a Parohiei Ortodoxe Române din Offenburg, Germania), anul XI, nr. 1, ianuarie-februarie 2004, p. 2-3.

„Biserica şi noi”, în Comuniunea (Foaie de informare şi întărire sufletească a Parohiei Ortodoxe Romane din Offenburg, Germania), anul XI, nr. 2, martie-aprilie 2004, p. 2-4.

„Predica la Duminica fiului risipitor”, în Lumina de Duminică din 15.02.2009.

„Educație și mentalitate”, în Lumina de Duminică din 28.06.09.

.

„Discreţia lui Dumnezeu”, în Lumina de Duminică, 23.05.2010.

„Credinţă, snobism şi relaţii interumane”, în Lumina de Duminică din 6.06.2010.

„A învăţa să înveţi”, în Lumina de Duminică din 3.10.2010.

„Învăţământul universitar, între onestitate şi performanţă”, în Lumina de Duminică din 18.09.2011.

„Valoarea timpului în iureşul vieţii noastre”, în Buletinul parohiei parohiei Sfântul IlieGorgani, anul XV, nr. 8 (116), martie-aprilie 2014, pp. 2-3.

Colaborator al rubricii „Răspunsuri duhovniceşti” din Ziarul Lumina în zilele de 4,5,6,7 şi 8 ianuarie 2011.

Recenzie asupra cărţii Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos (fascicula 10), în Călăuză ortodoxă, periodic editat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, anul XXII, ianuarie 2012, nr.278, p.42.

„Prescurile de la Gorgani. Impresii de călătorie liturgică în drum spre casă”, în Buletinul parohiei Sfântul IlieGorgani, anul XIV, nr. 9 (107), septembrie-octombrie 2012, pp. 6-7.

„Importanţa botezului pruncilor”, în Ziarul Lumina din 24.11.2012.

Vasile Creţu & Dorin Opriş, cuvântul înainte cu titlul: „O cercetare modernă despre educaţia religioasă într-o societate postmodernă”, în dr. Monica Cuciureanu, Luciana-Simona Velea (coord.), Educaţia moralreligioasă în sistemul de educaţie din România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2012, pp. 7-8.

„Măreţia simplităţii şi a dragostei în viaţa Maicii Domnului”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIII, nr.176, august 2013, pp. 13-17.

„Pelerinajele din octombrie, dor de sfinţenie şi delicateţe”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIII, nr. 178, octombrie 2013, pp. 9-14.

„Naşterea Domnului, între paradox şi poluare comercială”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIII, nr.180, decembrie 2013, pp. 19-24.

Prefaţă la cartea Pr. Gabriel Cernăuţeanu, Hristos şiviaţa noastră, Bucureşti, 2014, pp. 11-14.

„Timpul vieţii noastre: amnezie, povară sau comoară?”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIV, nr.181, ianuarie 2014, pp. 11-15.

„Praznicul Întâmpinării Domnului, descoperirea gândurilor din multe inimi”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIV, nr.182, februarie 2014, pp. 14-17.

„Postul Sfintelor Paşti, răstimp de limpezire şi vindecare”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIV, nr.183, martie 2014, pp. 12-17.

„Valoarea timpului în iureşul vieţii noastre”, în Buletinul parohiei parohiei Sfântul IlieGorgani, anul XV, nr. 8 (116), martie-aprilie 2014, pp. 2-3.

„Învierea Domnului, între frenezie culinară şi pregustare a veşniciei”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIV, nr.184, aprilie 2014, pp. 18-23.

„Omul contemporan, între imaginea publică şi prezumţia de normalitate”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIV, nr.185, mai 2014, pp. 30-35.

„Părintele profesor Vasile Gordon: schiţă de portret aniversar”, în Buletinul parohiei Sfântul IlieGorgani, anul XV, nr. 9 (117), mai-iunie 2014, pp. 1-2.

„Sfântul Proroc Ilie, exemplu de credinţă şi curaj”, în Lumina de duminică, 20.07.2014, pp. 2-3.

„Dragostea de Dumnezeu şi conştiinţa adevărului în viaţa Sfântului Ilie”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXV, nr.187, iulie 2014, pp. 21-25.

„Criza valorilor şi teama de celălalt”, în Buletinul parohiei Sfântul IlieGorgani, anul XVI, nr. 2 (118), iulie-august 2014, pp. 2-3.

„Domnitorul martir Constantin Brâncoveanu, contemporanul nostru?”, în Buletinul parohiei parohiei Sfântul IlieGorgani, anul XVI, nr. 3 (119), septembrie-octombrie 2014, pp. 2-3, 5.

„Viața și martiriul Sfinților Brâncoveni, pildă de credință și demnitate”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXV, nr.189, septembrie 2014, pp. 13-17.

„Cine mai moare azi pentru Hristos? Creștinii, comunitatea religioasă cea mai persecutată de pe glob”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXV, nr.190, octombrie 2014, pp. 9-14.

„Tăria de caracter și compromisul în alegeri”, în Buletinul parohiei Sfântul Ilie-Gorgani, anul XVI, nr. 4 (120), septembrie-octombrie 2014, pp. 2, 6.

„Vocația inedită și integratoare a orei de religie”, în Ziarul Lumina din 29.11.2014

„Spovedania, treaptă esențială în viața copiilor”, în Ziarul Lumina din 15.12.2014

„Ora de religie sau istoria religiilor?”, în Ziarul Lumina (suplimentul Lumina Educației), 9 mai 2015

„Creștinismul, cea mai persecutată religie”, în Lumina de Duminică, 10.05.2015

„Educația religioasă: îndoctrinare sau înnobilare?”, în Ziarul Lumina (suplimentul Lumina Educației), 6.06.2015

„Ora de religie, de la utilitate la prioritate” în Ziarul Lumina (suplimentul Lumina Educației), 4.07.2015

„Prin joc spre Hristos. Cultură, educație și voie bună sub ocrotirea sfinților”, în Ziarul Lumina din 10.09.2015

„Educația copiilor dă roade prin puterea exemplului”, interviu în Ziarul Lumina din 21.09.2015

„Care este rolul pedagogiei creștine în societatea contemporană?”, în Ziarul Lumina din 06.05.2020

Membru al Comisiei de evaluare a Concursului Național de materiale didactice pentru ora de religie, intitulat „Educaţia religioasă – tradiţie şi actualitate“ (prima ediție), 25 mai 2015, Centrul social-cultural „Sfântul Ierarh Nectarie“ din București.

Referent principal la Manualul de Religie pentru clasa a III-a, cultul ortodox, sem. I și II, Editura Corint Educațional, 2015.

„Cuvânt înainte” la Preot Vladimir-Cătălin Alexa, Ghid pentru spovedania copiilor (7-13 ani), Editura Tradiția Românească, București, 2015, pp. 5-11.

Referent principal la Manualul de Religie pentru clasa a IV-a, cultul ortodox, sem. I și II, Editura Corint Educațional, 2016

„Vademecum omiletic, o nouă și utilă apariție editorială”, în Buletinul parohiei Sfântul IlieGorgani, anul XIX, nr. 1 (126), mai-iunie 2016, p. 8 .

„Învierea Domnului, între festin și regăsire”, în Buletinul parohiei Sfântul IlieGorgani, anul XIX, nr. 1 (126), mai-iunie 2016, pp. 9-11.

„O nouă carte în sprijinul catehezei ortodoxe”, în Ziarul Lumina din 09.01.2017 (recenzia cărții Cateheze pastorale pe înțelesul tuturor, scrisă de pr. prof. dr. Vasile Gordon, vol. II, Editura Sophia, 2016)

„Privirea lui Dumnezeu”, în Ziarul Lumina din 14.04.2017

Cuvânt înainte la cartea pr. Lect. Univ. Dr. Dorin Opriș, Sinteze, aplicații, teste la Didactica religiei, Ed. Eikon, 2018, pp. 9-10.

Cuvânt înainte la cartea prof. dr. Monica Opriș, Educaţia morală în şcoală, Ed. Eikon, 2018, pp. 11-12.

„De ce copiii au nevoie de spovedanie?”, în Buletinul parohiei Sfântul IlieGorgani, anul XX, nr. 2 (132), decembrie 2018, pp. 21-23.

„Alex, băiatul care culege și vinde urzici”, în Lumina de Duminică, 09.06.2019

Interviu pentru articolul pr. Ciprian Bâra, „Tristețea, între frica eșecului și regăsirea sinelui”, în Ziarul Lumina din 11.07.2019

„Sfântul Proroc Ilie, exemplu de credinţă şi curaj”, în Sfântul Proroc Ilie, colecția „Cele mai frumoase predici”, volum colectiv îngrijit de Marius Vasileanu, Ed. Lumea credinței, 2019, pp. 23-35. ISBN 978-606-8756-59-2

„Sfantul Apostol Andrei, modelul chemării noastre la Hristos”, în Sfântul Apostol Andrei, colecția „Cele mai frumoase predici”, Ed. Lumea credinței, volum îngrijit de Marius Vasileanu, București, 2019, pp. 37-43.

„Sfinții Trei Ierarhi, luminători prin faptă și cuvânt”, în Sfinții Trei Ierarhi, colecția „Cele mai frumoase predici”, Ed. Lumea credinței, volum îngrijit de Marius Vasileanu, București, 2019, pp. 31-41.

„Gânduri la pensionarea părintelui profesor Vasile Gordon”, în Buletinul parohiei Sfântul IlieGorgani, nr. 134, decembrie 2019, pp. 4-6.

„Cum își poate păstra familia de astăzi identitatea creștină?”, în Ziarul Lumina din 02.03.2020

„Cum își poate păstra familia de astăzi identitatea creștină?”, în Ziarul Lumina din 02.03.2020

„Care este rolul pedagogiei creștine în societatea contemporană?”, în Ziarul Lumina din 06.05.2020
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

13 hours ago

Catalin Raiu #forb

edituradoxologia.ro/libertatea-religioasa-intre-politica-si-politici-o-analiza-politica-standarde...

Dr. Cătălin Raiu (n. 1984) este primul român selectat ca membru în panelul de experți pe libertate religioasă al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

A studiat teologie ortodoxă (licență și master) și științe politice (master și doctorat) la Universitatea din București și la Universitatea din Nottingham, Marea Britanie. A ab-solvit studiile post-doctorale în domeniul relațiilor stat-culte în cadrul Academiei Române. Este lect. univ. dr. la Faculta-tea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București. După o experiență profesională de 7 ani în ca-drul Secretariatului de Stat pentru Culte (2013-2019), Cătălin Raiu a devenit președintele-fondator al FoRB România. Asociație pentru Promovarea Libertății Religioase (forbromania.com).

„Cătălin Raiu este unul dintre cei mai de referință experți în domeniul protejării și promovării libertății de religie și credință. Eforturile sale sunt foarte bine cunoscute și apreciate la nivel internațional, în special la nivelul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și al Uniunii Europene.”

Ján Figeľ
...

1 week ago

Catalin Raiu #forb

FoRB România live la emisiunea "Referendum" moderata de Mihai Rădulescu.

#FoRB #Romania #libertatereligioasa #stat #culte #CatalinRaiu #MihaiRadulescu #tvr #referendum
...

1 week ago

Catalin Raiu #forb

FoRB România live la emisiunea "Referendum" moderata de Mihai Rădulescu.

#FoRB #Romania #libertatereligioasa #stat #culte #CatalinRaiu #MihaiRadulescu #tvr #referendum
...

Comment on Facebook

Daca eu ca si profesor, ma vaccinez si fac o forma de covid, fara simptome,(daca ai vaccinul este ca o raceala). Merg la scoala unde sunt in contact permanent cu cei mici, neștiind ca am virusul. Ce se intampla cand voi intra in contact cu cei mici? La materia mea, se lucreaza fara masca... Voi fi oare o bomba cu ceas?

Acest certificat verde nu trebuie sa existe in nicio situatie, indiferent care ar fi ea! Motive: -vaccinurile, in cazul covid, sunt in perioada de testare, nu se stie ce contin, au facut deja multe victime in randul celor care s-au vaccinat, ele nu imunizeaza, dar ajuta inclusiv la slabirea sistemului imunitar. - nu poti sa vii sa restrangi drepturi, libertati, sub nicio forma! - imunizarea naturala este demonstra stiintific a fi sigura, superioara, oricarui tip de vaccin. - s-au intrebat "inteleptii", "obedientii" puterii, puterilor, ce fac cei care nu se pot vaccina cu niciun fel de vaccin? Cum vor trai ei? A, ar trebui sa se testeze sa poata avea dreptul la hrana, medicamente, imbracaminte, casa, tot ceea ce-nseamna nevoile pentru un trai decent? V-ati gandit voi, "mai marii intelepti", la ce stres psihic îi supuneti, dar la posibilitatile financiare? Pai daca am fi trait in perioada ciumei, leprei, ce-ati fi facut? Cred ca i-ati fi secerat, adus, in fata unui batalion pe toti leprosii, ciumatii. Cum mai aveti tupeu sa veniti, voi, cei care ati depus un juramant, cel al lui Hipocrate, in fata natiunii, cand au fost omorati oameni in spitale, situatii reale pe care voi cunoasteti? Cum puteti sa veniti si sa ne mintiti de aproape doi ani, sa nu doriti sa ajutati bolnavii sa nu ajunga in spitale, sa fie tratati acasa, asa cum cei mai multi s-au tratat de acest virus "ucigas", fie pe cont propriu, fie gratie unor medici adevarati, nevanduti puterii, puterilor? Dumnezeu sa va lumineze pe toti!

View more comments

Load more

#NeverAgain #FoRB #FoRBRomania ...

Celebrating Queen’s Birthday 🇬🇧 ...

Warm wishes to the Jewish Community celebrating #RoshHashanah this weekend! May it be a year of peace and health! Shana Tova, Happy New Year! #FoRB #freedomofreligion #FoRBRomania ...

#FoRB #FoRBRomania #CatalinRaiu #religiousfreedom ...

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.

Află ce e nou