Criza educaţiei religioase în învăţământul românesc de astăzi. Cauze, provocări şi perspective

Back to Blog
Criza educaţiei religioase în învăţământul românesc de astăzi. Cauze, provocări şi perspective
Posted by: Vasile Creţu Tags: , , , , , , Comments: 0

Introducere

La sfârșitul anului 2014 și începutul anului 2015, controversele aprinse despre ora de religie au pus stăpânire pe spațiul public pentru o perioadă neaşteptat de lungă. În acest context deosebit de complex, pentru prima oară în istoria noastră post-decembristă, s-au confruntat direct şi incisiv forţele anti-clericale, seculariste şi forţele creştine, bisericeşti. Miza imediată a acestei dispute a fost ora de religie, o temă cu pretinse aere cruciale și cruciate, dar implicaţiile sunt cu mult mai mari şi cu efecte în timp încă dificil de estimat. Ceea ce a deranjat, de fapt, a fost prezenţa religiei – sau, mai bine spus, a Bisericii – în spaţiul public, dat fiind că şcoala nu este altceva decât o oglindă a societăţii. Şi aşa cum îi stă bine oricărei secularizări de tip balcanic, tendinţa de opunere faţă de predarea Religiei în şcoli este alimentată şi de idei cum că aceasta ar fi contrară progresului, societăţii democratice şi tendinţelor europene actuale. În consecinţă, Biserica Ortodoxă Română, care militează pentru menţinerea Religiei în învăţământul de stat, este considerată ca retrogradă sau opunându-se unei societăţi a cunoaşterii promovată astăzi, cu insistenţă, în arealul european. Bineînţeles, lucrurile nu sunt noi, discursul celor care se opun predării Religiei în şcoli putându-se regăsi şi în alte epoci, în diferite părţi ale Europei.

Această disciplină din învățământul preuniversitar, obligatorie în oferta școlară din clasa 0 până în clasa a XII-a, a încetat să fie o simplă materie de studiu şi a devenit un subiect de dezbatere publică şi mai ales de critică din partea multor asociaţii, aşa-zise ale societăţii civile, care cer în mod insistent scoaterea religiei din curricula elevilor. Aceste asociații reprezintă un grup ultraminoritar, foarte agresiv, care nu-şi concep alt rost în viaţă decât încercarea de a distruge simboluri şi valori, sub pretextul apărării libertăţii de conştiinţă. Care este strategia lor? Induc o agendă artificială a problemelor, fără legătură cu nevoile şi realităţile efective ale oamenilor, iar inițiativele lor sunt promovate excesiv în mass-media.

Motivele pentru care religia pierde teren sunt diverse. Printre acestea, nu putem neglija laicizarea sau occidentalizarea societăţii româneşti, precum și lupta pentru teritorialitate: „Predarea religiei în școli apare în aces¬te condiții mai puțin o problemă le¬ga¬tă de religie, cât de influență, de pu¬te¬re, de relevanță simbolică într-o so¬cie¬tate aflată într-o perpetuă criză de în-credere, în raport cu instituțiile tra¬di¬țio¬nale ale democrației” . În acest moment, Biserica este definită, prin campania asociațiilor seculariste, drept „o structură de și pentru putere. Este asociată celor puternici și corupți, celor îndestulați și privilegiați. Este un mit foarte puternic și pervers totodată, pentru că realitatea este, de fapt, că BOR a pierdut legăturile esențiale cu nucleul puterii reale ce se exercită în România” . Atunci când Biserica își prezintă argumentele într-un mod civilizat, convingător și constructiv, acest gest este asimilat de către opozanți cu „efortul disperat de a-și conserva contribuitorii de mai târziu” .

Prin urmare, cutia Pandorei a fost deschisă, iar ora de religie se află de acum oficial pe „lista neagră” a celor care doresc ca Biserica să fie marginalizată, alungată din agora şi exilată în spaţiul vieţii private. Dealtfel, excluderea Bisericii din social, educație și cultură este văzută de seculariști ca normalitate, iar prezența ei în toate acestea este receptată drept „Ev mediu” și „fundamentalism”. Aici se găseşte una din¬tre marile mize ale dezbaterii. Consumul excesiv de știri atent selecționate și difuzate de către canalele de televiziune afectează grav discernământul. Astfel, pe mulţi din¬tre noi îi enervează „trufia în sutană“, „suficienţa bărboasă şi tăcută”, precum și „lipsa de em¬pa¬tie a clerului cu problemele reale ale societăţii”, atitudini insinuate și cultivate îndelung prin massmedia și rețelele de socializare.

 

I. Cauze
Situația precară a învățămantului românesc de azi

Criza actuală a educației religioase este determinată de o criză mult mai amplă a întregului învățământ românesc. Pentru a înțelege prezentul, trebuie să ne raportăm la un document programatic elaborat cu aproape douazeci de ani în urmă. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul al XXI-lea, întocmit de Jacques Delors şi colaboratorii săi în anul 1996, precizează că educaţia permanentă va fi motorul societăţii în secolul al XXI-lea, deoarece vine în întâmpinarea provocării pe care o reprezintă o lume aflată într-o rapidă schimbare. Cei patru piloni ai educaţiei definiţi de aceşti specialişti constituie patru tipuri fundamentale de învăţare care, pe parcursul vieţii, constituie pilonii cunoaşterii: a învăţa să ştii (dobândirea instrumentelor cunoaşterii); a învăţa să faci (individul în relaţie cu mediul înconjurător); a învăţa să trăieşti împreună cu alţii (cooperarea cu alte persoane prin participarea la activităţile umane); a învăţa să fii (dezvoltarea personalităţii şi o autonomie crescândă a acestuia). Aceiași specialiști au definit cele patru dimensiuni ale curriculumului: conceptual-teoretică, aplicativă, transdisciplinară, generatoare de învăţare continuă. La o analiză sinceră și realistă, constatăm că educaţia românească din școlile publice se bazează mai mult pe primul pilon, a învăţa să ştii, şi pe prima dimensiune, conceptual-teoretică, spre deosebire de alte sisteme de învăţământ care ocupă locuri fruntaşe în clasamentele internaţionale PISA . Sunt numeroase țări în Europa în care scenariul educațional dintre profesor și elevi este prietenos si deschis. De exemplu, Finlanda are ca principiu fundamental în educaţie, asumat de către toți profesorii, „fiecare copil este important”. Danemarca este ţara în care profesorii şi-au asumat un motto simplu: „Este distractiv la şcoală!”. În Republica Moldova se vorbeşte de „şcoala prietenoasă”, un concept introdus şi susţinut de copii şi luat în serios de către profesori în clasă şi în şcoală.

În anul 2007 a fost realizată o primă diagnoză profesionistă, echilibrată şi fundamentată pe date concrete, în documentul „România educaţiei, România cercetării. Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniile educaţiei şi cercetării”, sub coordonarea profesorului Mircea Miclea. Analiza respectivă a demonstrat, cu date şi prin raportări la documente oficiale naţionale şi internaţionale, că „sistemul românesc de educaţie este ineficient, nerelevant, inechitabil şi lipsit de calitate” . Pe de o parte, nimeni nu poate contesta faptul că sistemul de învăţământ de la noi este subfinanţat și că se confruntă cu probleme de integritate, de transparenţă, de competenţă precară, de corupţie, de confuzie legislativă, de proastă guvernare, de instabilitate (de pildă, în perioada 1990-2015, România a avut douăzeci de miniștri ai Educației). În plus, programa şcolară e supraaglomerată cu materii care epuizează nervos şi fizic deopotrivă copiii şi profesorii, fără a spori calitatea studiilor. Pe de altă parte, nu e greu de observat că sistemul educațional românesc este un sistem al contrastelor. Avem olimpici internaționali, licee și facultăți de elită, dar avem și sute de mii de absolvenți cu diplome fără nicio valoare, sute de mii de elevi și studenți care au abandonat studiile sau zeci de mii de profesori care au înlocuit catedra cu un loc de muncă necalificat în Italia sau Spania .

În legătură cu şcoala a predominat, în mentalităţile postcomuniste, o retorică de secol XIX, conform căreia dascălii (aici se includ şi profesorii de religie) trebuie să fie un fel de apostoli care ridică poporul către luminile ştiinţei şi culturii. Toate guvernele s-au purtat mai mult decât cinic cu profesorii: pentru că ei nu reprezentau o sursă de tulburări sociale şi de expediţii în masă în Piaţa Victoriei, precum minerii, au rămas „beneficiarii” unor salarii neînsemnate. Cu banii pe care îi câştigă la şcoală, profesorul abia dacă îşi poate plăti chiria și facturile la întreţinere. Puţini îşi permit – şi o recunosc cu stinghereală – să mai procure cărţi, să se aboneze la reviste de cultură şi de specialitate, să fie la curent cu noutăţile şi cu „pulsul“ domeniului în care predau. Mulţi dintre profesori sunt demotivaţi, nemulţumiţi şi neîncrezători, lipsiţi de pasiunea învăţării şi fără speranţă, iar toate aceste lucruri sunt duse în clase şi transmise elevilor. Un profesor demotivat și nemulţumit nu poate motiva copiii să vină la şcoală şi să înveţe. Un profesor lipsit de entuziasm nu poate inspira copiilor încredere şi speranţă în viitor. Salariile foarte mici, de 900-1000 de lei pentru debutanţi, fac din învăţământ un domeniu neatractiv pentru studenţii foarte buni care se reorientează pentru că vor salarii mai mari. Se poate lesne constata că starea actuală a Educaţiei constituie o ameninţare directă la adresa siguranţei naţionale, în virtutea faptului că absolvenţi mediocri ai şcolii de azi pot deveni conducători mediocri ai României de mâine.

În general, situația școlară a copilului în România este încadrată de scenariul prăfuit catedră-bănci, în care copilul cuminte ascultă comenzile părinților și ale adulților și le execută. Unele manuale absurde, problemele seci, frazele lungi şi întortocheate ne-ar irita până şi pe noi adulţii, dar copilul trebuie să strângă din dinţi şi să scrie rând după rând, ore în şir, adesea fără să înţeleagă nimic. Îi cerem, nici mai mult nici mai puţin, decât să facă un exerciţiu de obedienţă şi resemnare, care îi va aduce la final o notă mare. Dar cu ce preţ? Ar trebui să ne preocupe mult mai serios faptul că „o treime din cei înscrişi abadonează universităţile şi că nici un sfert din absolvenţi nu-şi găsesc de lucru în domeniu (orice domeniu)” . Ca să ştim care sunt materiile care le vor fi necesare elevilor în viaţă, e nevoie să cunoaștem cum va arăta lumea în viitorul apropiat. Din păcate, şcoala românească ne pregăteşte cel mult pentru prezent, dacă nu cumva pentru trecut. Sunt foarte puține studii și statistici referitoare la raportul dintre şcoala de azi şi lumea de mâine. Avem o şcoală care nu şi-a propus încă să transforme cunoaşterea în înţelepciune, competiţia în colaborare, reţetele în modele personale, informaţia în instrument.

În ultimii douăzeci și cinci de ani suntem martori la transformarea sistemului românesc de educație într-un fel de asistență socială generalizată (prin paralizarea capacității sale de a face selecții) și într-o uriaşa agenţie de baby-sitting (unde ne rezumăm să ne lăsăm copiii când plecăm la serviciile tot mai solicitante). Şcoala ar trebui să se educe creativitatea, să încurajeze copiii să asambleze în moduri diferite informaţia oferită şi nu doar să o reproducă mecanic. De exemplu, se învaţă istorie ani la rând, dar asta se reduce de multe ori la cifre şi nume proprii, și mai puțin la studiul evoluţiei mentalităţilor, a stilurilor de viaţă şi valorilor din societate. Şcoala de azi nu prea știe să povestească şi să explice „lumea” pe înţelesul copiilor şi nici să înveţe viitorii adulţi să problematizeze. Ca elev, se întâmplă să deprinzi disciplina studiului la şcoală, dar prea puțini te învaţă să gândeşti liber.

 

Decizia și motivarea Curții Constituționale. Modificarea Legii Educației
În toamna anului trecut a avut loc un adevărat seism pentru ora de Religie, ale cărui replici le mai resimțim și astăzi. Plenul Curții Constituționale s-a întrunit în data de 12 noiembrie 2014, pentru a soluționa excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii învățământului nr. 84/1995 și ale Legii educației naționale nr. 1/2011. Cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 9 alin. (2) teza întâi din Legea învățământului nr. 84/1995 și dispozițiile art. 18 alin. (2) teza întâi din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt neconstituționale. În fapt, decizia Curții duce la dispariția din lege a prevederilor neconstituționale, mai exact a alin. 2 al art. 18 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, și nu a întregului articol. Aliniatul precizat se referă la modul în care se face înscrierea la ora de religie , iar restul aliniatelor, la existența orei de religie confesională, conform art. 32 (alin. 7) din Constituție . Dealtfel, Religia este inclusă în trunchiul comun. Ea nu poate fi o materie facultativă, întrucât în planul educațional nu există așa ceva, noțiunea fiind absentă din Legea educației, unde sunt prevăzute doar disciplinele din trunchiul comun („obligatorii”) și cele la decizia școlii („opționale”). Nu disciplina Religie este facultativă, ci participarea la ora de Religie este facultativă.
Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române au considerat că decizia Curţii Constituţionale este „discriminatorie şi umilitoare, că se încearcă descurajarea participării elevilor la ora de religie prin măsuri birocratice excesive și că presupune deopotrivă aspecte de ordin juridic şi implicaţii care vizează atitudini de conştiinţă, la nivel personal şi comunitar” . Surprinzător este faptul că, în cazul unei alte speţe cu acelaşi reclamant şi având acelaşi obiect, CCR, prin decizia nr. 306/2012, a respins aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate fără nicio opinie separată. În cele din urmă, resorturile adevărate ale deciziei Curții nu se cunosc și este improbabil că la mijloc a fost o pasionată controversă constituțională, ținând cont că această hotărâre a fost luată cu patru zile înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2014.

În ziua de 23 ianuarie 2015, în „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 59/2015, a fost publicată motivarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 669 din 12 noiembrie 2014, privitoare la statutul orei de Religie. Întrucât această decizie a fost percepută în societate ca „o lovitură dată orei de Religie”, în motivarea sa, Curtea Constituţională afirmă în mod pozitiv şi argumentat importanţa orei de Religie, astfel:

– „obligaţia Statului Român neutru şi imparţial” (paragraful 22) de „a asigura predarea Religiei ca parte a trunchiului comun şi de a include această disciplină în planul cadru de învăţământ” (paragraful 16) ;
– „Curtea constată că Legea fundamentală garantează părinților dreptul la îngrijirea și educarea copiilor lor și cuprinde dreptul la educarea religioasă. De aceea, este primordial dreptul acestora de a transmite copiilor convingerile proprii legate de probleme religioase. De asemenea, părinții au dreptul de a-și ține departe copiii de convingeri religioase. Însă acest drept de educare nu aparține exclusiv părinților, statul, căruia i s-a încredințat controlul asupra întregului sistem școlar, asumându-și în mod autonom și concurent o misiune proprie de educare, corelativă cu cea a părinților (paragraf 19)” ;
– „Curtea garantează dreptul la învățământul religios și nu obligația de a frecventa cursuri de religie. Sub acest aspect, manifestarea liberă a opțiunilor implică în mod necesar inițiativa proprie a persoanei în sensul frecventării disciplinei Religie, iar nu consimțirea tacită sau refuzul expres” (paragraf 19) .
Curtea a decis că acordul prezumat pentru înscrierea copiilor la orele de Religie este neconstituțional și că această materie poate fi studiată numai după exprimarea dorinței elevului major, respectiv a părinților sau tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Judecătorii au constatat că modul în care a fost reglementată prin Legea educației „oferta educațională referitoare la disciplina Religie este de natură să afecteze libertatea de conștiință” (paragraf 17) . De asemenea, Curtea argumentează că „manifestarea liberă a opțiunilor implică în mod necesar inițiativa proprie a persoanei în sensul frecventării disciplinei Religie, iar nu consimțirea tacită sau refuzul expres” (paragraf 17) .

Faptul că în motivarea Curţii apare principiul de drept al solicitării scrise a unui drept nu este obligatoriu pentru Parlament şi nu e valabil întotdeauna. De pildă, când mergi să votezi, nu faci cerere, deşi este un drept constituţional. Asemănător, dreptul la liberă circulaţie nu presupune că fac cerere de câte ori vreau să trec graniţa în Europa (sau primesc viză pe paşaport când trec în alte ţări). Pentru Parlament este valabil doar ce scrie în motivare la capitolul „Curtea decide”. Restul reprezintă doar motivarea, adică motivele pe care Curtea le-a luat în considerare când a deliberat, despre care însăşi Curtea spune că „le reţine” în cadrul deliberării. Prin urmare, principiul solicitării unui drept nu constituie obligaţie pentru Parlament în cadrul acestei decizii. În plus, la ce bun să faci cerere pentru ceva ce este garantat constituţional, adică nu poate fi refuzat? E greu de înțeles acest act birocratic inutil .
Întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală din București în ziua de 28 februarie 2015, Consiliul Consultativ al Cultelor din România a solicitat Parlamentului României ca, în adoptarea prevederilor legale care urmează să pună în aplicare Decizia Curţii Constituţionale nr. 669/2014 şi să completeze art. 18 alin. 2 teza I din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, să aibă în vedere şi următoarea propunere: „Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a frecventa ora de Religie se face prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor; schimbarea acestei opţiuni sau retragerea se face tot prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor” . Ofensiva Bisericii pentru apărarea şi promovarea orei de religie a declanşat reacţii puternice de susţinere în rândul părinţilor, care s-au organizat în Asociaţia „Părinţi pentru Ora de Religie” (APOR) , reprezentată de jurnalista Liana Stanciu şi cu aderenţi în majoritatea judeţelor ţării.

S-au descătuşat, cu acest prilej, energii misionare latente și au ieşit la lumină mărturii de credinţă ale unor personalităţi ale vieţii publice; cu alte cuvinte, laicatul român a devenit mai activ ca niciodată. Ca să înţelegem puţin amploarea acestei mişcări , să amintim luările de poziţie publice „pro religia în şcoală” ale unor cunoscuţi oameni de cultură precum precum Andrei Pleşu, Ana Blandiana, Teodor Baconschi, Sabina Ispas (academician), Constantin Cucoş sau Adrian Papahagi, ale foarte multor actori sau cântăreţi, dintre care amintim pe Dorel Vişan, Dan Puric, Manuela Hărăbor, Daniel Buzdugan, Mihai Coadă (Nelu de „La bloc”), Anca Sigartău sau pe Sofia Vicoveanca, Vlad Miriţă (tenor) ori pe surprinzătorii Mihai Georgescu (Miţă de la „Bere Gratis”) şi Connect-R, la care se adaugă şi sportivi ca Elisabeta Lipă şi mulţi, mulţi alţii. Toate acestea vor întări, de acum încolo, consecventele mărturii creştine aduse în spaţiul mediatic de publicişti precum Radu Preda, Iulian Capsali, Claudiu Târziu, Laurenţiu Dumitru ori Claudiu Bălan (ortodoxiatinerilor.ro), respectiv de unele medii de informare precum activenews.ro, avereabisericii.ro (şi lista poate continua).

Senatul (camera decizională) a votat în ziua de 18 mai 2015 proiectul de lege privind înscrierea la ora de religie cu 119 voturi „pentru” şi 2 „împotrivă”, punând în acord Legea educaţiei naţionale cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 669/2014. Proiectul de act normativ adoptat de către Parlament porneşte de la propunerea Consiliului Consultativ al Cultelor din România, din data de 28 februarie 2015, şi ţine cont de argumentele care au stat la baza acesteia : participarea elevului la ora de religie se face în urma exprimării dorinţei persoanei îndreptăţite legal, conform libertăţii de conştiinţă ; se ţine cont de caracterul de disciplină aflată în trunchiul comun al orei de religie; pentru părinţi, se evită obstacolele birocratice şi umilitoare, precum reînscrierea anuală sau pe cicluri de învăţământ; în plan administrativ, şcolile nu mai trebuie să gestioneze, anual sau pe cicluri de învăţământ, aproape 2 milioane de cereri de înscriere .
Articolul 18 (alin. 2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, potrivit proiectului de lege adoptat, se modifică astfel: „Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea acestei opţiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”. Această lege a fost promulgată de Președintele țării în 18 iunie 2015.

 

Hărțuirea sistematică a Bisericii: strategii și tactici

În epoca globalizării, unele instituții de putere încearcă să se folosească de religie pentru a-şi atinge interesele proprii. Astfel, globalizarea aduce o nouă provocare la adresa credinţei: includerea religiei în mecanismele Soft-Power. Ce este însă Soft-Power? Termenul descrie un concept sistematizat de către un strateg al politicii americane, Joseph Samuel Nye Jr., fost Decan al Harvard Kennedy School, care a avut ocazia să lucreze în sferele cele mai înalte ale politicii SUA, fiind Secretar Adjunct al Apărării în Administraţia Clinton şi Preşedinte al National Intelligence Council (care se ocupă cu strategiile pe termen mediu şi lung în domeniul informaţiilor). În esenţă, Soft-Power descrie abilitatea unei puteri politice de a obţine ceea ce doreşte de la alţii nu prin coerciţie militară sau metode financiare (numite Hard-Power), ci prin seducţie, cooptare şi aliere. Ideea nu e nouă în istoria politică a lumii, dar odată cu globalizarea ea a devenit mult mai importantă şi mai complexă . Pentru succes garantat însă, Soft Power nu poate funcţiona singură, ea trebuie combinată cu Hard Power. Astfel se naşte un concept şi mai nuanțat: Smart Power. De aceea, orice ţară care aspiră la o putere globală va fi foarte interesată în a-şi creşte capacităţile Soft Power. Acestea sunt grupate în trei mari grupe: cultură, valori politice şi politici publice. Desigur, printre acestea se regăseşte şi religia, care este o importantă resursă de Soft Power, acolo unde masele sunt ataşate de ea.

Este interesant de observat cum vor răspunde cultele din România (în special Ortodoxia) la provocarea acestui nou joc globalizant al puterii, deoarece credincioşii Bisericii sunt întotdeauna şi cetăţeni ai Statului. La mijloc sunt prinşi politicienii care nu pot face abstracţie de religie (foarte importantă pentru spaţiul românesc), dar, în acelaşi timp, sunt în alianţe democratice ale căror valori (din sfera „drepturile omului”) pot intra foarte uşor în conflict cu valorile creştinismului ortodox. Poate tocmai de aceea, când vine vorba de subiecte delicate (gen legalizarea parteneriatelor gay), unii politicieni români spun că „societatea încă nu este pregătită”, iar alții sunt echivoci. În societatea noastră actuală, asistăm la o încercare de reducere a importanţei valorilor religioase la nivel macro-social încetul cu încetul, limitarea lor la sfera individualului, pe modelul unor țări deja secularizate, prin creşterea activismului „societăţii civile” cu ajutorul ONG-urilor (factori importanţi de Soft Power), domeniu unde cultele nu prea au acoperire. Aceste semne sunt evidente: situaţia orei de religie, finanţarea cultelor, dezbateri privind educaţia sexuală şi altele etc.
De la nivelul structurilor asociative se creează campanii multiplicate de mass-media și prin rețelele sociale, prin care se pune presiune asupra autorităților publice (Guvern, Parlament, Primarii) și a instituțiilor sociale (mass-media, Biserica, familia, școala). În mod normal, atât autoritățile publice, cât și instituțiile sociale sunt greu de urnit doar prin această formă de asalt, oricât de concertat ar fi. În momentul în care instituțiile de forță (Curtea Constituțională a României, instituțiile judiciare, serviciile secrete) dublează acest cerc al presiunii, atunci se obțin victorii importante pentru tabăra umanistă . Exemplul la îndemnână este cel al orei de religie, a cărei modalitate de înscriere a fost schimbată în urma unei decizii a CCR.

Tactica este cea a guerillei instituționale. Neavând amploarea și magnitudinea unei instituții ca BOR, ONG-urile se bazează pe: acțiuni de hărțuire repetată (plângeri, sesizări, procese) și de presiune asupra instituțiilor vizate ; crearea de scandaluri prin popularizarea tendențioasă, repetată, manipulatorie a unor fapte reale sau exagerate (a se vedea cazurile cu manualele de religie , cu teatrul creștin etc.); acțiuni coordonate (deși nu sunt parte a unei structuri formale centralizate, unele asociații seculare acționează întotdeauna coordonat). Prin aceste tactici, câteva ONG-uri reușesc să seteze agenda mediatică, ceea ce pune în defensivă autoritățile publice și Biserica. Următorul pas este să influențeze agenda politicilor publice și cea legislativă.

Primul și cel mai important aliat al unor asociații anticreștine profesioniste este mass-media: atât cea tradițională (televiziuni, presă scrisă), cât și cea de tip new media (siteuri de știri, portaluri online etc.). Este mediul care face ca agenda asociațiilor să devină relevantă, să conteze, multiplicând mesajele, evenimentele, fabricând știri, inventând campanii, impunând teme. Prin această mezalianță, atât autoritățile publice, cât și Biserica și școala, sunt nevoite să se raporteze la agenda făcută de asociațiile seculariste și mass-media .

Un exemplu edificator în acest sens este raportul din 2012 al Departamentului de Stat al SUA, care specifică: „În septembrie, Asociația Secular-Umanistă din România (ASUR) a îndemnat Ministerul Educaţiei să retragă imediat din şcoli manualele de religie care promovează intoleranţa şi să facă toţi paşii necesari pentru a preveni îndoctrinarea religioasă. Asociaţia şi-a exprimat îngrijorarea în privinţa includerii conceptelor de „păcat”, „iad” şi „diavol” în manualele de religie pentru şcolile primare. ASUR a criticat, de asemenea, înscrierea din oficiu la orele de religie şi a început o campanie pentru a informa părinţii că au dreptul să-şi retragă copiii de la ora de religie” .

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă aceste menţiuni, trebuie precizat că raportul este structurat în patru secţiuni, dintre care una se numeşte „În ce măsură respectă guvernul libertatea religioasă”. Această secţiune este împărţită, la rândul ei, în alte două sub-secţiuni: cadrul legal şi practicile guvernamentale. Practic, incluzând criticile ASUR la capitolul „Practici Guvermantale”, Departamentul de Stat îşi însuşeşte şi susţine aceste observaţii la adresa guvernelor româneşti din acei ani, ca nefiind în concordanţă cu ceea ce înţeleg SUA prin libertate religioasă şi de conştiinţă şi cu legislaţia din România. Revenind la raportul din 2012, din punctul de vedere de vedere al americanilor, cea mai mare problemă în calea libertăţii religioase o constituie activitatea Bisericii Ortodoxe Române.

 

II. PROVOCĂRI
Istoria religiilor, posibilă alternativă la ora de religie confesională?

Religia este disciplină școlară, parte a trunchiului comun. Ea face parte din aria curriculară „Om şi societate”, în care sunt incluse și alte discipline: educație civică (se studiază la clasele a treia și a patra), cultură civică (se studiază la clasele a șaptea și a opta), filosofie, logică, argumentare şi comunicare, sociologie, psihologie, pedagogie, istorie, geografie etc. Potrivit legislației în vigoare, este obligatorie prezența Religiei printre celelalte discipline din schema orară, dar nu este obligatorie participarea elevilor la ora de Religie . Ea se studiază în școală , în acord şi cu stadiile dezvoltării psiho-genetice, care demonstrează că fiecare grupă de vârstă corespunde unui tip de dezvoltare mai profund şi mai complex al personalităţii. Religia ca disciplină de studiu ar deveni, astfel, răspunsul la multe întrebări existenţiale care apar la tinerii de liceu. În acelaşi timp, profesorul de religie ar deveni, alături de psihologul şcolar, o resursă umană extrem de importantă în realizarea unei dezvoltări armonioase a personalităţii elevului.

Activiști ideologici ai tranziției postcomuniste, camuflați în umaniști, au cerut în repetate rânduri înlocuirea orei de religie din școlile publice românești cu o formă neutră şi neconfesională ca istoria religiilor. Parcă auzim în subtextul acestei propuneri că religia este opiumul popoarelor, în timp ce istoria religiilor ar fi eliberatoare. Adică propria istorie şi tradiţie le este dăunătoare copiilor noştri, în timp ce istoria celorlalţi este lămuritoare. Mulţi oameni cred că Istoria religiilor este un fel de meniu de restaurant, în care elevul primeşte toate religiile lumii prezentate ca şi cum ar fi feluri de mâncare, gustă puţin din fiecare şi, în final, în deplină libertate, va alege pe cea mai gustoasă – dacă va alege vreuna. O asemenea idee este, de fapt, o enormitate. Întâi, pentru că Istoria religiilor este cu totul altceva. Istoria religiilor este o respectabilă disciplină academică, extrem de interesantă şi de profundă, care presupune un efort comparativ şi transdisciplinar de mare anvergură. Când purcezi la cunoaşterea Istoriei religiilor este necesar să ai cunoştinţe de istorie universală, filosofie, literatură, geografie culturală, psihologie, antropologie culturală. Ideea că predai o asemenea disciplină unor copii de 8 sau 10 sau chiar 14 ani este, de fapt, o încercare de a crea în mintea lor o confuzie năucitoare. În fine, Istoria religiilor este cu totul şi cu totul altceva decât Religia. Este ca şi cum ai spune că istoria artei este arta însăşi.

Personal, nu cred într-o predare strict obiectivă, rece, neangajantă. Cum ar putea fi predată religia ca o istorie a unor credinţe şi practici diverse, ca un inventar de idei şi obiceiuri cultivate de diverse popoare? Ce putere de inspiraţie asupra unui copil ar avea un altfel de mod obiectiv şi pretins tolerant pentru toată lumea? Formarea unui copil presupune o anume matcă care are delimitările proprii. Susținătorii istoriei religiilor se reclamă intimidaţi, incomodaţi, ofensați și discriminaţi de expresiile, conceptele și simbolurile întâlnite la ora de religie. După acest raţionament, copiii stresaţi de orele de geografie şi chimie sunt îndreptăţiţi să ceară îndepărtarea hărţilor şi a tabelului lui Mendeleev din clasă! Ce Curte Constituțională ar putea arbitra astfel de dileme? Pentru un copil care încă nu-şi cunoaşte bine propria-i credinţă (sau a familiei din care face parte), este extrem de derutant să se deschidă către atâtea credinţe câte au fost şi sunt pe faţa pământului. E ca şi cum am decide că un copil orfan trebuie să fie adoptat de mai multe familii şi crescut pe rând de fiecare, pentru ca, la maturitate, să aleagă din care familie doreşte să facă parte. Sau, revenind în spaţiul disciplinelor şcolare, e ca şi cum am scoate matematica din şcoli deoarece lezează sentimentele celor care nu ştiu să socotească şi am înlocui-o cu istoria matematicii, studiind exclusiv despre viața lui Pitagora, Arhimede etc. Când copilul va avea discernământ, va alege singur între profilul uman şi real.

În lumina acestei comparaţii, propunerea seculariștilor este echivalentă cu a nu mai avea clase de limba română, ci de istoria lingvisticii, urmând ca elevii să fie liberi să îşi aleagă ei limba pe care să o înveţe ulterior, după ce vor parcurge istoria tuturor limbilor vorbite (dar şi a celor aşa zis „moarte”) ale lumii, pentru că altfel le-am îngrădi libertatea dacă îi aruncăm direct într-o anume limbă maternă. A învăţa despre alţii este ulterior parcurgerii propriei culturi, la fel cum nu poţi învăţa o limbă străină înainte de a şti limba română. În caz contrar, nu vei şti nici limba maternă, nici limba străină. Dar asta o cer de regulă cei ce nu au nici o credinţă şi cred că viaţa e ca o tarabă. Credinţa, părinţii, familia, valorile proprii nu pot fi studiate relativist, ca pe tarabă. Prin urmare, ora de religie și istoria religiilor sunt lucruri diferite. Religiile nu pot fi prezentate într-o manieră strict neutră. Neutralitatea înseamnă și neutralizarea, adică relativizarea și devalorizarea lor.

 

Utilitatea educației religioase: argumente și false argumente

Dacă-i ascultăm cu atenție pe copiii noștri și încercăm să-i înțelegem, de dăm seama că am intrat de mult în zodia „lacebunului”: la ce bun mersul la ore? La ce bun studiul? La ce bun cititul, dacă el a devenit o sminteală periculoasă? La ce bun bibliotecile? Câtă şcoală au, în fond, asistentele TV şi invitații emisiunilor de divertisment? Ce rost are să citeşti, când o carieră de succes se poate clădi atât de uşor cu ajutorul unui chirurg plastician sau al unui taraf? În urma unui simplu exercițiu de reflecție sinceră și critică, observăm că școlile publice trăiesc nu doar o criză de performanță academică, ci o derivă morală greu de oprit pentru că societatea românească le arată elevilor noștri o altă viziune asupra vieţii. Se pare că nu trebuie să faci prea multă şcoală ca să ai bani şi succes în viaţă, că trebuie să ştii să te descurci, să fii băiat deştept, că hoţii sunt mai fericiţi decât premianții, că nu toți cei care fură merg la închisoare. Asta în timp ce medicii sunt la limita unei vieți decente, iar profesorii trăiesc de azi pe mâine şi se îmbracă cu aceleaşi haine modeste.

Deriva morală este amplificată de inducerea sofismului că Biserica s-ar face vinovată pentru corupția din țară pentru că, deși există o putere judecătorească menită să pună ordine în acest domeniu, nu se văd rezultatele orei de religie predate în ultimii douăzeci și cinci de ani. În aceeași logică absurdă am putea continua astfel: după kilometrii de autostradă construiți în România postcomunistă, ar trebui să tragem concluzia că orele de la facultățile de inginerie și construcții n-au produs mare lucru; la fel, dacă ne interogăm asupra finanțelor, economiei, afacerilor din această perioadă, ar trebui să punem problema legitimă dacă facultățile de profil mai merită să existe.

Religia este singura materie în cazul căreia li se dă părinților dreptul să decidă ce e bine să studieze copiii lor. În logica învățământului public general și obligatoriu, niciuna dintre materii nu este opțională (cu excepția religiei). Statul decide, pe baza interesului comun al națiunii, așa cum îl identifică și îl definește la un moment dat, ce conținuturi se predau, în ce cantitate și cum. Într-o logică liberală dusă până la capăt, oricare dintre materii ar trebui să fie opțională. De ce ar fi religia un caz aparte? Pe de o parte, ea oferă un conținut de cunoaștere bazat pe un corpus de texte și exegeza aferentă, precum literatura. Pe de altă parte, prin manifestările ei artistice, literare sau muzicale, religia are o dimensiune culturală. De ce doar religia ar fi opțională, nu desenul, muzica, literatura română, istoria națională și, la urma urmei, fizica, matematica sau orice altă materie?

În cazul religiei, părintele are dreptul de a-și exercita discernământul, nu copilul. Cu ce argumente? Să spunem că un părinte e ateu; dar copilul său ar putea fi profund credincios. Vocații mistice s-au manifestat din fragedă pruncie în orice mediu familial, așa cum în familii credincioase au crescut tineri antireligioși. De ce ar avea părintele dreptul să decidă asupra programei școlare, privându-și copilul de orele de religie, doar fiindcă acestea contravin credinței sau ideologiei sale? Să presupunem că părintele e habotnic și consideră teoria evoluției speciilor incompatibilă cu credința sa. Ar trebui să-i dăm dreptul să-și scoată copilul de la ora de biologie? O facem și pe aceasta opțională? În Franța, mulți părinți musulmani consideră impudică ora de sport, în special dacă la școala respectivă se face înot (unii cer ore separate de înot pentru fete și băieți). Să lăsăm și sportul la latitudinea părinților, sau să admitem ore separate de sport pentru băieți și fete? Dar poate că în unele clase vor exista copii de altă etnie decât cea dominantă – să spunem turci –, ai căror părinți se vor simți ofensați de istoria luptelor antiotomane. Să autorizeze ei participarea copiilor la ora de istorie? Ce facem dacă fiecare părinte optează pentru sau împotriva fiecărei materii, organizăm un învățământ personalizat pentru fiecare elev? Acest lucru ar fi posibil în educația privată, nu însă și în școala publică. Dacă un părinte este iresponsabil sau incult, îi permitem să decidă în domeniul școlar pentru copilul său, pe care statul îl consideră lipsit de discernământ până la vârsta majoratului? Sau transferăm decizia în dreptul copiilor? Dar atunci câți copii vor vota să nu mai studieze materii dificile precum fizica, chimia sau matematica?

Profesorul Constantin Cucoș afirmă că noua realitate creată în urma deciziei CCR schimbă radical statutul de drept şi de fapt al disciplinei Religie în programul şcolar pentru că „se realizează o separare sau o discriminare valorică a disciplinelor ce induce, direct și indirect, o inferiorizare a Religiei în raport cu celelalte discipline. De ce doar această disciplină să fie optată explicit de către părinți (sau tutori), a fi studiată de copii, și nu și altele? De ce nu și Filosofia, sau Biologia, sau Limba Româna etc. pe considerentul că unora dintre părinți li s-ar părea că aceste discipline ar leza așteptări, crezuri sau obișnuințe? Și, în definitiv, ce competențe au părinții în a fixa tabela de discipline convenabile copiilor lor? Au informațiile și disponibilitățile necesare? Ce se întâmplă cu acei copii ai căror părinți – poate cu zecile de mii – sunt dezinteresați sau sunt plecați la lucru în alte zări? Cine hotărăște în numele lor? Ce ar fi dacă studiul și altor discipline ar fi hotărâte tot de părinți?” .

Un alt pretext este acela că religia ar conține credințe și imagini traumatizante pentru copii, cum ar fi reprezentarea iadului. Da, imaginea iadului, în mare măsură apocrifă, este traumatizantă și pentru un adult; cu atât mai mult poate să se întipărească în imaginarul unui copil. Traumatizant este și „Infernul” lui Dante: să-l eliminăm din literatura universală? Traumatizante pot fi și frescele de la Voroneț: să le acoperim și să permitem accesul doar după 18 ani? Dar nu la fel de traumatizant este Harry Potter, după care sunt fascinați toți copiii? Să-l interzicem? Nu la fel de traumatizante sunt basmele cu zmei decapitați și vrăjitoare malefice, pe care copiii le adoră? Să le punem sub cenzură? Dar istoria lui Vlad Țepeș, cu gravurile aferente ale nefericiților trași în țeapă, nu traumatizează copiii? Ce facem, cenzurăm literatura și istoria? Și totuși, dincolo de iad și apocalipsă, prezente abundent în cinematografia hollywoodiană și în imaginarul contemporan, prin ce sunt traumatizante sau ofensatoare înțelepciunea lui Solomon sau a Ecleziastului, Psalmii lui David și pildele lui Hristos? E greu de demonstrat în ce măsură e ofensatoare o icoană, o frescă sau o colindă.

Unii vor spune că statul și Biserica sunt separate, deci religia n-are ce căuta în spațiul public, și implicit în școala publică. Argumentul e fals. Separarea statului de Biserică înseamnă că statul nu poate interveni în treburile Bisericii (de pildă, numind sau schimbând episcopi), iar Biserica nu se poate implica în conducerea Statului sau redactarea legilor, nu poate percepe impozite, etc. Nu înseamnă nicidecum că religia creștină, sau oricare alta, trebuie evacuate din orice aspect al vieții cetății și izgonite între cei patru pereți ai spațiului privat. Religia nu este doar credința subiectivă a fiecăruia, ea este și o parte obiectivă a identității și a culturii națiunii, precum limba, literatura, istoria sau arta. De aceea, predarea ei este utilă, nu deranjantă. Dincolo de articolele de credință, pe care fiecare le poate îmbrățișa sau nu, așa cum fiecare poate practica sau nu cunoștințele de biologie sau de fizică după terminarea școlii, religia comportă conținuturi culturale pe care elevii trebuie să le posede pentru a fi cetățeni educați.

Cei care protestează împotriva predării religiei în școli în numele laicității nu folosesc argumente logice, obiective, ci ideologice. În măsura în care predarea religiei nu înseamnă o practică religioasă impusă tuturor (rugăciuni, spovedanie, împărtășanie), ci conținuturi de cunoaștere, de alfabetizare religioasă, ea este utilă oricărui copil născut într-o cultură de neînțeles fără creștinism. Cunoașterea Evangheliilor, a preceptelor eticii creștine (devenite în cea mai mare parte etica seculară a Occidentului), a artei creștine, a istoriei creștinătății este așadar o cunoaștere teoretică, nu un act religios.
Din ce în ce mai multe studii contemporane indică necesitatea unei dezvoltări a abordărilor inter şi transdiciplinare. Religia este printre puţinele discipline care îmbină armonios interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea. În parcurgerea ei, un elev are parte şi de studierea unei părţi a istoriei Europei şi a Lumii (istorie, istorie universală), a artei europene şi orientale, a marilor gânditori europeni şi orientali. Pe lângă istorie, Religia întreţine un dialog viu cu arhitectura, muzica şi filosofia, iar mai nou cu fizica cuantică şi astronomia. Câte dintre disciplinele studiate de copii mai dezvoltă atâtea abilităţi inter şi transdisciplinare?

Din acest punct de vedere, alfabetizarea religioasă este la fel de importantă precum orice altă materie școlară. Există contexte în care e mai important să înțelegi tensiunile dintre lumea islamică și civilizația creștină decât să fii capabil să operezi cu numere complexe. Există meserii în care e mai important să înțelegi un simbol sau o reprezentare religioasă decât să calculezi un unghi. Chimia devine complet inutilă pentru majoritatea absolvenților, care nu vor mai fi capabili să rezolve o ecuație la câțiva ani după terminarea școlii, în timp ce preceptele Decalogului, pildele lui Hristos sau cunoștințele de iconografie creștină vor rămâne permanent utile, măcar la nivel de cultură generală.

În zilele noastre, apartenența religioasă și etnică se prezintă de prea multe ori sub chipul rătăcirilor fundamentaliste, iar religia e percepută ca o ameninţare pentru libertate. Nu e ușor să vorbeşti despre Dumnezeu când islamul pare să refuze democraţia și civilizația creștină, iudaismul se vede asimilat sionismului, iar creştinismul este respins din pricina dominării reale sau presupuse a societăţii. Cum reușim să conviețuim pașnic cu cel de lângă noi, mai ales atunci când el este de altă credință și de alt neam? Cred că despre Dumnezeu se poate vorbi prezentând cât mai exact izvoarele şi practicile marilor religii și confesiuni religioase, fără a le înfăţişa conflictual şi fără a le pune în opoziţie cu ceea ce fiinţa umană are mai bun în ea.

Dacă omul nu este doar trup, iar viaţa lui nu se reduce doar la funcţii celulare, dacă ce se întâmplă în el este mai mult decât activitatea unor neuroni, dacă viaţa sufletească este mai mult decât o expresie de altă natură a vieţii trupeşti, ce poate fi rău pentru un copil să afle în şcoală despre suflet şi cele ale sufletului? Ancorarea în viitor, prin rugăciune, despărţirea de trecut, prin spovedanie, acceptarea şi lupta cu propriile căderi, prin puterea şi ajutorul lui Dumnezeu, îl fac pe omul religios capabil să treacă mai uşor prin încercările vieții. Creştinismul, în forma lui cea mai autentică, te ajută să-ţi descoperi şi să vezi adevăratul chip. Chipul celui care poate iubi, respecta, accepta; chipul lui Hristos, descoperirea sinelui.

Prin urmare, eliminarea religiei din programa școlară sau marginalizarea acesteia, ca și cum s-ar trata despre ceva nociv sau inutil, este o greșeală culturală în primul rând. Ea privează unii copii de un important conținut al cunoașterii, exclusiv pe baza opțiunii ideologice a părinților. În loc să fie utili oamenilor și să declanșeze campanii, de pildă, împotriva consumului de droguri, împotriva consumului de etnobotanice, împotriva pornografiei și abuzului sexual, împotriva violenței din școli – toate acestea și multe altele fiind probleme grave care marchează grav viața elevilor români, unele asociații umaniste au o singură problemă, fiindcă miza lor este una singură: să lupte împotriva religiei. Sunt atâtea lucruri pe care elevii ar trebui să le poată învăța în școlile publice, de la educație financiară, educație privind alimentația sănătoasă, educație sanitară și, în clasele mari, chiar educație pentru viața de familie, pentru că suntem țara cu cele mai multe gravide minore din întreaga Uniune Europeană.

 

Confuzia dintre ora de religie și îndoctrinare

Mi se adresează de multe ori întrebarea: într-o epocă a zborurilor cosmice și a comunicațiilor ultrarapide, cine mai are nevoie azi de educație religioasă? Foarte mulți oameni continuă să opună religia rațiunii, pledând pentru argumentul că religia e ceva irațional, o iluzie, un delir, iar rațiunea este temeiul statornic, senin și indestructibil al unei vieți libere. Religia ar fi rodul ficțiunii, ceva depășit, o ignoranță cronică, în vreme ce rațiunea este lumina și singura garanție a cunoașterii. Ideea binomului religie – rațiune este destul de veche, dar meritul de a o fi înrădăcinat puternic în convingerile noastre revine propagandei comuniste. Atunci, orice manifestare a Bisericii în spațiul public, orice aplecare a copiilor, a oamenilor obișnuiți asupra celor ce țin de credință, erau înfierate, în numele doctrinei marxist-leniniste, cu o retorică proletară ca fiind semne de „obscurantism” și „îndoctrinare”. Acum, într-o epocă a democrației, același atac asupra vieții comunitare tradiționale este dus de pe pozițiile unei pretinse „neutralități”.

Umaniștii de azi se prefac a nu înţelege că rostul orei de religie este nu atât instrucţia, cât mai ales educaţia, formarea copilului. Nicidecum manipularea, propaganda, fundamentalismul, fanatismul, supunerea oarbă sau spălarea pe creier. Într-un cuvânt, îndoctrinarea. La drept vorbind, poți să îndoctrinezi predând orice obiect de învățământ („Limba și literatura română”, „Matematica”, „Istoria”) dacă selectezi doar anumite elemente de conținut și dacă această acțiune se bazează pe principiile manipulării și nu ale învățării. Chiar și programa disciplinei „Etică și cultură civică”, care se dorește insistent a fi o alternativă la ora de religie, are ca obiectiv principal „prezentarea celor mai importante doctrine și a valorilor morale de inspirație filosofică, științifică ori religioasă ale umanității” , precum se arată în propunerea de lege a unui cunoscut deputat independent. Pe considerentul că unora le place sau nu o materie ori că aceasta ar „încărca” sau „orienta” mintea copilului într-o direcție sau alta, ar trebui să o relativizăm sau să o izgonim din școală?

În ultimul timp se observă cu ușurință că majoritatea es¬te cea care trebuie să se su¬pu¬nă unei presiuni mediatice, psihologice sau ide¬¬ologice din partea minoritarilor. Scopul urmărit este ca majoritarii să se retragă în catacombe, iar minoritarii să de¬fileze în cetate. Libertatea de a nu avea nicio credinţă nu se poate impune prin îngrădirea exprimării identităţii religioase a celorlalţi. Majoritatea este obligată să se justifice şi, pentru a nu leza minoritatea, să se retragă, să se replieze, să se explice. La ora actuală există o strategie clară de cucerire a centrului simbolic al României, adică a spațiului public, de creare a unui nou consens social, în care reperele sunt „valorile europene” și „corectitudinea politică”, adică „noile drepturi ale omului” (gay rights) și „familiile alternative”.

Cum se ajunge aici? Horia-Roman Patapievici este de părere că acest lucru se explică „prin activismul unei minorități care militează în numele drepturilor omului după principii leniniste. Firește, nu este vorba de drepturile fundamentale ale omului, care sunt universale, ci de anumite privilegii de atitudine, discriminatorii în sens invers, care sunt cerute insistent majorităților, spre culpabilizarea colectivă, cu ajutorul unui sofism de tipul următor: acceptați privilegiul pe care îl revendicăm ca drept al omului, facem pace; nu îl acceptați, declarăm război, pentru că violați drepturile omului. Astfel, o atitudine marginală (pentru o stare dată a societății) este promovată ca trebuind obligatoriu să devină centrală; majoritățile cedează șantajului emoțional, eliberează centrul, iar în golul astfel creat se instalează, triumfătoare, atitudinea marginală” .

Metoda de acțiune publică este deja verificată. Asociațiile de tip secularist și umanist vor încerca, altfel spus, să redefinească neutralitatea ca decurgând din ateism, iar extremismul din credință. Consider că ateismul militant este mai periculos decât fundamentalismul religios nu pentru că aruncă în aer clădiri sau avioane, ci pentru că și-a declarat ca obiectiv ridiculizarea și batjocorirea celorlalte credințe religioase. O miză importantă este transformarea rolului dreptului, în special al drepturilor omului. Dreptul nu mai este un instrument de protecție a ființei umane împotriva acțiunilor arbitrare ale autorităților statului, ci el devine o putere a cuiva asupra altcuiva. Astfel, dreptul se transformă într-o armă de luptă în cadrul revoluției marxiste în drumul ei spre egalitate, care de această dată nu se mai realizează pe tărâm economic, între proletari și burghezie, ci pe tărâm social și cultural, între majoritari și minoritari.

E absurd să susții în spațiul public că şcolile românești se pot transforma în „instrumente de biserificare” . Transmiterea unor cunoştinţe religioase elementare către copii nu exclude libertatea acestora de a le menţine sau chiar nega mai târziu, pe parcursul devenirii lor. Este important ca ei să dobândească aceste noţiuni când sunt foarte tineri, pentru ca mai târziu să le poată înţelege mai bine, să reflecteze asupra lor, să le poată amenda, să le poată ignora sau să le poată accepta. Dar ei nu le au, nu vor şti niciodată ce trebuie să facă, pentru că nu pot să neg sau să ignor ceva ce nu ştiu exact cum arată. Pentru echilibrul social este bine ca omul să cunoască ceea ce şi cei dinaintea lui – bunicii şi străbunicii – au considerat ca normă fundamentală de viaţă. Pentru a şti încotro trebuie să mergi, pentru a avea o opţiune sau o alegere, ai nevoie de surse informative cât mai variate, cât mai diverse şi cât mai corecte, iar această informaţie, într-o formă structurată după nişte norme pedagogice şi adaptată la diverse niveluri, se dă în şcoală.

Părinții trebuie să-și pregătească copilul pentru momentele în care va trebui să se descurce singur şi încearcă să îl întărească suficient de mult ca să facă faţă greutăţilor. Nici un părinte nu se gândeşte să lase biberonul lângă pătuţul copilului pentru a-i lăsa libertatea de a alege sau refuza să se hrănească, sau să îl lase să se îmbrace cum vrea la o vârstă la care nu ştie cum se poate apăra de ger sau de caniculă. În plus, îmbrăcămintea și hrana vor fi cele obișnuite în locul în care trăiește copilul, și aceasta nu va împiedica diversificarea ulterioară a alimentației și stilului vestimentar. Când un părinte ia aceste decizii, nu înseamnă că îi interzice copilului să facă alegeri, ci că îl educă până când are destule elemente ca să aleagă spre binele lui. Dacă părinţii înţeleg că au o responsabilitate în alegerile pe care le fac copiii în domenii relativ lipsite de importanţă, e foarte greu de înţeles cum de o minoritate (sonoră, ce-i drept) nu doar că îşi închipuie că îşi ajută copiii dacă îi lasă dezarmaţi tocmai în ce priveşte cultura religioasă, dar mai şi vrea să impună aceeaşi atitudine şi majorităţii.

O oră de educație în elementele unei religii nu poate fi echivalată cu participarea la un ritual religios. Dacă, de exemplu, în cadrul unei materii s-ar preda elementele mai multor religii, s-ar citi din textele sacre ale acestor religii, din rugăciunile și elementele de credință, nu s-ar putea spune că un copil participă la ritualurile religioase ale acelor religii. Cu atât mai puțin că este obligat, constrâns, să le adopte în propriul sistem de credințe. Același argument, inept din punctul meu de vedere, se poate aduce împotriva oricărei forme de predare a elementelor de doctrină, ale unei singure religii sau confesiuni, sau a mai multora. Articolul 29 din Constituție precizează că „Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale (alin. 1). Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc (alin. 2)” .

Îndoctrinarea religioasă este o formă de schilodire a sufletului, de îndepărtare a oamenilor de la firescul meditaţiei, a reflecţiei, a liberului arbitru. Copiii şi tinerii care fac religie nu devin habotnici din ceea ce învaţă la şcoală. Nici nu putem spune că li se spală creierele deoarece au acces la surse alternative de informare extrem de variate. Educația religioasă autentică și sănătoasă nu schimbă faţa omului. Design-ul fizionomiei rămâne mereu acelaşi pe care îl avem din naştere. Dar chipul unui om cultivat iradiază bunătate, se înconjoară de un fel de noblețe uşor de recunoscut. Prin urmare, religia predată în şcoală nu poate fi prozelitism mascat sau o formă de îndoctrinare nici dacă şi-ar propune, pentru simplul fapt că religia nu e doar o doctrină (învățătură), ci în primul rând un mod de viaţă care aduce vigoare, împlinire și sens.

 

III. PERSPECTIVE
Indiferentismul religios și criza valorilor

Se întâmplă adesea să auzim afirmaţii de genul „religia nu mă interesează”, „nu mi-am pus niciodată problema în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu”, “nu sunt un practicant, nu merg la biserică, dar am credinţa mea” etc. Sau chiar dacă nu le auzim, constatăm aceste „trăiri” la semenii noştri zi de zi. Indiferentismul religios este astăzi cel mai întâlnit şi mai comod mod de viaţă care se defineşte tocmai prin faptul că Dumnezeu şi chestiunile religioase, în general, nu sunt chestiuni care să merite vreun efort pentru a fi găsite sau trăite. Pentru omul pragmatic ceea ce se întâmplă dincolo de această viaţă nu are nicio semnificaţie. El nu mai neagă existenţa lui Dumnezeu ca în perioada comuniştilor, ci nu-l mai interesează existenţa Lui; dacă există sau nu Dumnezeu este totuna, omul contemporan putând trăi foarte bine şi fără El. Aflaţi într-un dinamism continuu, preocupaţi doar de „a fi” şi „a avea”, trecem uşor cu vederea deriva existenţială a unui tineret aflat la răscrucea unor drumuri care nu duc nicăieri. Ne surprinde faptul că tineri de douăzeci de ani îşi revendică „dreptul la indiferenţă”, singura dorinţă „eshatologică” a lor fiind plecarea din ţară. Acesta a devenit aproape un ideal naţional.

Pentru tânărul „cool” din România, computerul, automobilul, telefonul portabil şi alte gadgeturi ale tehnologiei nu sunt obiecte neutre, ci idoli. Între tânăr şi tehnologie se stabileşte o relaţie personală, de la sclav la stăpân. Tehnologia nu este un ansamblu de maşini, aşa cum averea nu reprezintă o simplă acumulare de capital. Banii şi tehnologia mijlocesc raporturile interpersonale, păstorite odinioară de Biserica lui Dumnezeu. Triada „Bani, Tehnologie, Confort” a ajuns să domine relaţiile interpersonale, întrucât îşi arogă o realitate de sine stătătoare, o valoare intrinsecă şi, mai ales, o putere autonomă. Demonismul ei derivă din faptul că pretinde a fi ceea ce nu este. Cu naivitate, tânărul „recent” crede că se foloseşte de Bani şi Tehnologie, în realitate cele două pseudopersoane îl manipulează, transformându-l într-un obiect. Ceea ce le lipseşte tinerilor sunt modelele de viaţă, adulţii fiind chiar mai marcaţi de consumism şi individualism, considerând preocupările de ordin spiritual ca „depăşite”, „nerentabile”. Şi în alegerea viitoarei profesii, a studiilor pe care tinerii urmează să le întreprindă, părinţii îi îndrumă spre acelea care aduc cel mai mult profit material sau succes social. Tinerii trebuie să ştie că nu sunt liberi atunci când se tatuează sau se îmbracă şocant, ci atunci când resping idolii, adică mirajele pe care le promit ideologiile, ingineriile sociale, promisiunile false de paradis pământesc.

Strada şi mass-media tind să substituie familia, şcoala şi Biserica în rolul lor educativ şi mijlocitor de modele existenţiale. Strada constituie mediul vast în care se manifestă, cu o fascinaţie aparte şi cu efecte substanţiale, greu de cuantificat, o instituţie veche, şcoala vieţii, care „educă” şi edifică din mers, profund, eficient, în cheie anarhică şi antisocială. Fascinaţia răului şi a urâtului nu poate găsi un teren mai bun de manifestare decât strada. Şcoala vieţii captivează mult mai mult pe tinerii avizi, instinctiv, de formare şi maturizare, decât şcoala propriu-zisă.
O altă sursă puternică de „educaţie” şi modele o reprezintă mass-media care recuperează, promovează şi consacră „valorile” difuzate la nivelul străzii. Buletinele de ştiri lipsite de scandal nu au nici cel mai mic haz. Genul direct, descurcăreţ, înstărit şi slobod la gură aduce întotdeauna rating. Din cele peste 10 000 de ştiri pe care un om obişnuit le citeşte sau le aude într-un an, foarte puţine îl ajută să ia o decizie într-o problemă din viaţa lui. Mass-media ne hrăneşte zilnic cu probleme banale, sfaturi care nu au nicio utilitate în viaţa cotidiană şi, mai rău, nu necesită gândire. Majoritatea ştirilor vorbesc despre lucruri pe care nu le putem influenţa. Spre deosebire de lectura unei cărţi, a unui articol lung dintr-o revistă, ştirile sunt cantităţi nelimitate de flash-uri care acţionează asupra creierului nostru la fel ca bomboanele viu colorate pentru copii. Cei mai mulţi consumatori de ştiri, chiar dacă obişnuiau să fie consumatori de carte, şi-au pierdut capacitatea de a absorbi articole lungi sau cărţi. După patru-cinci pagini obosesc, îşi pierd concentrarea, devin neliniştiţi şi asta doar pentru ca stuctura creierului s-a modificat. Pentru că omul e o simplă rotiţă în angrenajul societatii, se pare că cineva are nevoie de noi blazaţi şi înregimentaţi: în autobuz sau în metrou, la serviciu, acasă şi fără timp de gândire, consumatori pasivi de ştiri irelevante pentru viaţa noastră.
Nicio strategie nu pare interesată să stăvilească ori să reteze răul imens pe care unele canale de comunicare, în special televiziunile comerciale şi presa tabloidă, îl fac tinerilor. Modelul uman pe care îl lansează canalele tv poate fi conturat generic: analfabetul agresiv, animal social cu şarm, luxos şi luxuriant, cu accesorii şi maşini exorbitante, senin şi promiscuu, ancorat în zona instinctelor primare. Un model irezistibil pentru tineri. O altă sursă de posibile modele pentru generaţiile de tineri este mediul politic autohton, cu disputele sale suburbane, îmbibat de scandaluri, corupţie, demagogie, nerespectarea angajamentelor şi promisiunilor, promovarea intereselor de clan, atitudini sfidătoare, toate acestea configurând false modele în viaţă şi în carieră. În România de azi, succesul şi recunoaşterea sa nu seamănă deloc cu succesul şi recunoaşterea impuse de bunul-simţ şi de educaţia clasică. Într-o familie normală, noul model mediatic, cel al parvenitului arogant, intră în contradicţie cu exemplul parental şi cu valorile predate în şcoală. S-a creat astfel o prăpastie de dispreţ între o majoritate tăcută, care păstrează o nostalgie a decenţei, şi o minoritate poleită, care domină spaţiul public prin audienţă.

De ce să mai înveţi dacă modelele de succes în plan social nu concordă cu ceea ce se declamă (frumos) în sala de clasă? De ce să investeşti efort şi ani de sacrificiu când performanţa şcolară nu este valorizată sau fructificată în etapele care urmează? De ce să te mai străduieşti să acumulezi cunoaştere sau experienţă dacă valorile propuse sau induse în perimetrul şcolar nu îşi găsesc corelate sau materializări în lumea în care absolventul urmează să se integreze? Mulţi tind să înţeleagă greşit rolul religiei în societate. Unii cred că religia stă la baza tuturor conflictelor umane. În realitate, nu religia, ci extremismul religios duce la conflicte. În esenţă, o religie susţine că omul este creaţia unei divinităţi şi este dator s-o iubească. Prin urmare, dacă înţelegem corect, omul nu poate intra în conflict cu semenul său, ci trebuie să-i respecte acestuia drepturile şi libertăţile sale în egală măsură ca şi pe cele ale sale proprii. Extremismul religios nu poate fi evitat decât prin educaţie religioasă. Terorismul se naşte din ignoranţă şi fanatism. Aici este una din cheile înţelegerii rolului orei de religie.

Fascinația lumii digitale: elevii noştri nu mai citesc cărţi, ci ecrane.
Calculatorul a devenit cel mai bun prieten pentru mulţi dintre copiii noştri, iar lumea în care ei trăiesc este profund tehnologizată. Copiii digitali sunt copii care nu îşi imaginează cum arăta lumea înainte de apariţia internetului, nu au experimentat-o. S-au născut având în casă un computer şi acces la internet şi, de multe ori, cred că lumea a fost întotdeauna aşa. Ei sunt puternic marcați de globalizare, de internet, de telefon mobil, de jocuri la calculator. Merită să facem un efort pentru a intra în universul lor, care nu mai poate fi cel în care părinții și bunicii lor se aflau la vârsta lor. Fără acest exercițiu, nu vom înțelege care sunt problemele profunde ale educației, impasul dramatic în care aceasta se află.

Adolescenţii români petrec câteva ore bune pe zi la TV sau calculator. Sub presiunea lipsei de timp, televizorul a devenit babysitter, calculatorul tutore, Internetul profesor şi Facebook-ul sală de clasă. Bunicii sunt prea ocupaţi cu telenovelele, mamele cu serviciul, mass-media consemnează creşterea violenţei, iar instituţiile de învăţământ dezastrul pregătirii elevilor. Sunt campanii la radio care încearcă să revigoreze pasiunea românilor pentru citit, însă este greu de pariat pe succesul lor pe termen lung. Asta pentru că astăzi cei mici se nasc cu tableta sau smartphone-ul în mână şi, înainte de a învăţa să citească, ştiu să ruleze jocuri. Cunosc în jurul meu mulţi părinţi care, pentru a-şi calma copiii, le dau un dispozitiv electronic cu care să se joace. Rareori acest „calmant” nu are efect. De cele mai multe ori, în momentul în care sunt prinşi în mirajul multimedia, copiii nu mai vor să audă de maşinuţe, păpuşi sau cărţi de colorat.

Calculatorul, tabletele şi telefoanele inteligente le-au modificat modul de operare: se hrănesc cu stimuli puternici, rapizi, au nevoie de feed-back imediat, la un click distanţă, au învăţat să acceseze orice informaţie, să comunice în grupuri, să se expună, să se manifeste. Informaţia nu mai este monopolul nimănui, lucrurile extraordinare ale planetei sunt vizibile de pe canapeaua sufrageriei mele, lecţiile de geografie, istorie, biologie sau mate sunt, toate, pe youtube, în mii de variante şi tutoriale care mai de care mai explicite. Copiii de astăzi nu mai stau în bănci din obligaţie. Noi aveam în sistem frică, ruşine, datoria de a ne mulţumi părinţii. Generaţiile de astăzi vin dintr-o zonă nouă a conştiinţei umane: caută noul, au nevoie de diversitate, viteză şi insolit. În faţa lor eşti doar un om care trebuie să se reinventeze. Caută mijloace şi tehnici didactice în afara stilului ceremonial, a vocii mieroase şi a aerului de înţelept arhaic.

Cum va reuși educația religioasă astăzi, într-o lume marcată de bricolaj religios și spiritualitate difuză, să fie profetică și vie și să nu fie impregnată de limbaj de lemn, de monotonie, de conformism? Cum va reuși un profesor de religie să evite capcana teoriei abstracte, a obligației de serviciu, a tentației de a confunda catedra cu tribunalul şi elevul cu duşmanul? În 25 de ani, lumea s-a schimbat atât de mult încât provocările sunt radical diferite pentru noile generaţii. O provocare este cum putem proceda astfel încât un copil să fie educat să înţeleagă corect mesajele pe care le observă din alte culturi şi alte religii. Reţelele sociale şi mijloacele moderne de comunicare în masă au anulat distanţele georgrafice şi aduc împreună comunităţi care în trecut se intersectau foarte rar.

Există două întrebări la care actuala generaţie de profesori de religie din România ar trebui să raspundă cât mai des: Cum arată lumea căreia îi vorbim despre Dumnezeu? şi Ce trebuie să se schimbe în discursul religios si pedagogic pentru ca el să atingă miezul vieţii fiecăruia? Consider că orice lecție de religie poate fi evaluată după două coordonate. Prima este aceea a valorii ei intrinsece: ea trebuie apreciată după noutatea pe care o aduce din punctul de vedere al procesului de cunoaştere. A doua, la fel de importantă ca şi prima, este măsura în care o astfel de lecție răspunde orizontului de aşteptare al elevilor. Pot fi lecții foarte documentate, dar dacă nu răspund orizontului de aşteptare, pot trece neobservate.

 

Implicarea laicilor în misiunea Bisericii prin parteneriate educaționale

Intelectualul creștin, mireanul, este membru al Bisericii și are chip, glas, probleme și păreri care ar trebui să fie ascultate. Credincioșii îi cunosc pe preoți, de cele mai multe ori, de la altar și de pe scaunul de spovedanie, unde au un rol destul de strict circumscris. Preoții mai implicați organizează cateheze, pelerinaje și ceva acțiuni sociale. În rest, interacțiunile dintre preoți și mireni, „enoriași”, sunt sporadice. Cele două părți trăiesc în lumi paralele și, uneori, inegale. Există puține spații sociale în care mirenii să fie laolaltă cu preoții și pe picior de egalitate. În momentele destul de rare în care „cinul preoțesc” interacționează cu mirenii la un nivel formal, vizibil, o face într-un duh total străin de biserică: elitismul. Mirenii „vrednici”, de regulă, sunt selectați pe criterii de „merite” și transformați în exponate decorate care să „dea frumos”. O altă manieră elitistă este de cultivare a vârfurilor academice sau din alte domenii pentru o reciprocă legitimare.
Este acest lucru suficient pentru a avea o Biserică vie? Cert este că avem nevoie de o alianță mobilizatoare a clerului cu mirenii (masa) și cu intelectualitatea. O alianță lucrativă, prezentă, misionară, nu una de vitrină. Biserica, se știe, cuprinde pe toți credincioșii ei. Acum, intelectualii creștini din România nu sunt deloc puțini, dar devin, cu timpul, din ce în ce mai puțini . Fenomenul este inevitabil. Așa cum ei își prețuiesc Biserica, și Biserica trebuie să-i prețuiască pe ei, îmbrățișându-i din nou și asumându-le reflecțiile constructive.
Înființarea școlilor confesionale patronate de Biserică este de stringentă actualitate. Biserica Ortodoxă este chemată să-şi reinventeze structurile educaţionale proprii, paralele (şi nu neapărat alternative) faţă de programa seculară. Oferind, pe lângă slujbele tipiconale, şi cursuri publice de formare creştină pentru diferite vârste, Biserica şi-ar revigora forţele comunitare, i-ar implica pe laicii credincioşi într-un nobil exerciţiu de voluntariat, depăşindu-şi complexele de inferioritate în raport cu celelalte confesiuni creştine . Din proprie experiență, pot să afirm că deși se vorbește mult azi despre importanța și necesitatea catehezei parohiale, aceasta este:

– bagatelizată în parohiile supradimensionate, în care preotul este mai mult un prestator de servicii religioase și mai puțin un învățator spre împărăția lui Dumnezeu;
– marginalizată acolo unde preotul este debordat de mulțimea problemelor administrative și economice și nu mai are timp sau entuziasm pentru a lumina pe oamenii preocupați doar de minuni și solutii existențiale de tip fast-food;- mimată sau ridiculizată acolo unde diferențele de vârstă, de pregătire și de mentalitate dintre slujitori generează de multe ori probleme de comunicare, de încredere sau de cordialitate pastorală.

În acest nou context influențat decisiv de dezbaterile ultimelor luni, parohiile din mediul urban și rural sunt chemate să dezvolte și să dinamizeze catehizarea în parohie ca activitate complementară orei de Religie. Este timpul ca slujitorii altarelor să iniţieze acţiuni pentru copii, adolescenți și tineri mult mai atractive şi mai consistente ca mesaj duhovnicesc, în colaborare cu departamentele parohiale de tineret și cu organizaţiile creştine în vederea susţinerii orei de Religie. Dealtfel, toate parohiile din cuprinsul Patriarhiei Române sunt invitate să inițieze și să dezvolte parteneriate cu unităţile de învăţământ aflate pe teritoriul lor canonic: „Prin protocolul de cooperare, parohia va sprijini copiii proveniţi din familii defavorizate; se va implica în prevenirea abandonului şcolar; va oferi premii pentru elevii merituoşi la concursuri şcolare şi la sfârşit de an şcolar; va sprijini desfăşurarea orei de Religie prin achiziţionarea şi donarea către şcoli de material didactic auxiliar; se va implica în organizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare – excursii, pelerinaje, tabere etc.; va coopta cadre didactice dintre enoriaşii parohiei pentru a lucra voluntar în programele de pregătire suplimentară a elevilor; va prezenta credincioşilor activitatea profesorului/a profesorilor de Religie în cadrul şcolii; va menţine legătura permanentă cu şcoala, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate; va derula activităţi de voluntariat la care se pot implica şi elevi din şcoală” . Nu lipsită de importanță este obligația de „a include în bugetul anual al parohiei a unui Fond parohial pentru susţinerea orei de Religie” , extrem de necesar dacă suntem conștienți de salariul precar al unui profesor de religie.

Concluzii
Înţelept ar fi să nu considerăm că atacul la ora de religie a fost definitiv respins, ci să căutăm câteva repere concrete în pedagogia examenului. Cred că Dumnezeu a îngăduit acest test pentru a reîmprospăta în conştiinţa eclesială un aspect care merită reconsiderat şi valorificat în perspectivă: în perioadele de criză din istoria Bisericii, Dumnezeu activează în comunitate vocaţii misionare latente, în moduri spontane şi surprinzătoare. Dacă Biserica întreagă, cler plus credincioşi, va privi euforic acest rezultat, atunci următorul asediu al ateismului are şanse mari să reuşească. Sunt foarte multe lucruri de schimbat şi de îmbunătăţit în predarea Religiei în şcolile noastre. Pentru aceasta ar trebui să exise un proces intern de reflecție critică, la nivel superior, în care să se identifice, printre altele, și cauzele ce au dus la pierderi majore. Nu e nevoie de revoluții, ci de evoluții pe multe paliere. Pe alocuri, există „analiști” și „specialisti” care au cotă (se bucură de o mediatizare intensă), dar n-au clasă (sunt deficitari în privința competențelor și experienței din domeniul educației religioase).

Dorinţa elevilor de a urma cursurile orei de Religie trebuie de acum înainte gestionată cu mare responsabilitate, atenţie şi delicateţe de către Biserică. Cea mai frumoasă podoabă a unui copil este, potrivit spiritualităţii filocalice, mintea trează şi inima curată. Copiii si tinerii pot constitui în lucrarea Bisericii o forţă dinamică a comuniunii între generații, iar Biserica să fie pentru ei locul unde aceştia găsesc sinceritate, siguranţă, înţelegere, dragoste şi răspuns la problemele lor. Un filosof al Greciei antice, Plutarh, avea o remarcă extrem de actuală: „mintea nu este un vas care trebuie umplut, ci un foc care trebuie aprins”. O oră de religie predată convingător și captivant oferă copilului puterea de a se reclădi interior prin cunoaștere, prin credinţă, prin speranţă, idealuri tot mai străine civilizaţiei pragmatice de azi. Suntem datori să facem să crească binele din jurul nostru prin modelele exemplare pe care le poate oferi Biserica, și nu neapărat prin presiunea asupra unor chestiuni administrative.

Copiii și adolescenții ştiu că nu ajunge un verset (cum ar fi acela care spune că porţile iadului nu vor birui niciodată Biserica ) pentru a feri Biserica de capcana triumfalismului, sau pentru a converti inima noilor generaţii la valorile Evangheliei. Tinerii de astazi au nevoie să li se vorbească într-un limbaj accesibil, cu cât mai puţine arhaisme, cu cât mai puţine refrene. Ei fac alergie la limbajul de lemn pentru că acesta ascunde lipsa unei relaţii vii cu Hristos, este semn al uscăciunii, al micimii sufleteşti, al discrepanţei dintre mesaj şi propovăduitorul sau. Nimeni nu vrea să întâlnească un profesor care crede că le ştie pe toate. Este mai important să ştii unde să cauţi, decît să crezi că ai găsit fără să fi căutat vreodată. Nu de erudiţi are nevoie Biserica, ci de oameni care au descoperit entuziasmul cunoaşterii şi al iubirii, firescul vieţii duhovniceşti, bucuria slujirii aproapelui şi exigenţele infinite ale Înţelepciunii lui Dumnezeu. Un bun profesor de religie, iubit de elevi, este omul aflat în posesia unei busole. Neîncetat, aceasta îi indică Răsăritul nostru, cel de sus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Blog
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 month ago

Catalin Raiu #forb

Războiul din Ucraina 🇺🇦 scoate la iveală modul duplicitar în care Rusia 🇷🇺 își justifică politica de agresiune militară cu ajutorul discursului teologic. România 🇷🇴 trebuie să rămână fidelă angajamentelor europene pe domeniul libertății religioase (printre care depolitizarea relației cu cultele religioase) și să contribuie proactiv la consolidarea democrației oriunde în lume, alături de SUA 🇺🇸 și UK 🇬🇧 ...

Comment on Facebook

Felicitari pentru discurs!

Cred că autocratul vladimir vladimirovici putin are vocația Bicetre-Kremlin, adică vocația secției de psihiatrie din Paris...Autocratul a stat suficient la Kremlin-Russia.

Palatul valorând un miliard de dolari aparținând autocratului vladimir vladimirovici putin este un mausoleu de lux,est o morgă de lux placată cu aur...Izolare și auto-izolare a autocratului putin care a devenit un robot sau artefax care nu are religie creștină...Religia autocratului este crima,genocidul...Terifiant...Duplicitatea acestuia cu iosif visarionovici stalin a creat religia războiului lingvistic, a războiului etnic, a războiului fratricid.

View more comments

2 months ago

Catalin Raiu #forb

De ce contează rezultatele privind afilierea religioasă? „Răspunsul e calibrat la nivel individual, subiectiv, de fiecare persoană în parte. Fiecare persoană e chemată să distingă apartenența ei. Nu există un instrument obiectiv exterior care să ghideze persoana către această apartenență. Adică nu există niciun fel de constrângere, nu se cere nicio dovadă, niciun document. Deci fiecare este liber să treacă ce consideră”, spune Cătălin Raiu.

www.libertatea.ro/stiri/carei-religii-apartineti-intrebarea-problema-de-la-recensamantul-populati...

„Cărei religii aparțineți?”, întrebarea-problemă de la recensământul populației. „Să pui ateu pentru că ai o problemă cu opulența preoților nu e o idee bună”
Mai mulți experți comentează problemele românilor privind intrebarea privind religia din chestionarul de recensamant.
...

Comment on Facebook

3 months ago

Catalin Raiu #forb

Live la emisiunea "Universul Credintei" TVR 1, moderata de Victor Dochia:
"Libertatea religioasă în contextul războiului din Ucraina"

#CatalinRaiu #FoRB #FoRBRomania #libertatereligioasa #stat #culte #Romania #Ucraina #solidaritate #ajutorumanitar #TVR #VictorDochia #UniversulCredintei
...

Load more

#NeverAgain #FoRB #FoRBRomania ...

Celebrating Queen’s Birthday 🇬🇧 ...

Warm wishes to the Jewish Community celebrating #RoshHashanah this weekend! May it be a year of peace and health! Shana Tova, Happy New Year! #FoRB #freedomofreligion #FoRBRomania ...

#FoRB #FoRBRomania #CatalinRaiu #religiousfreedom ...

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.

Află ce e nou